Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
​Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - Sbírka zákonů.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, s výjimkou čl. I ustanovení bodů 2, 15, 16, 27, 33, 34, 36, 39 a 41, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, čl. I ustanovení bodů 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 a 43, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2017, čl. I ustanovení bodu 11 a čl. III, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.

Autor:  
Vložil/a: Michal Duda