Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Úplná znění zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 k datu 9. 11. 2012
​Obě novely přinášejí významné změny v obsahu a organizaci maturitní zkoušky od jarního zkušebního období 2013:
  • Ve společné části jsou 2 povinné zkoušky: z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, kde si žák zvolí mezi matematikou a cizím jazykem vyučovaným v jeho škole (§ 78 odst. 1 a 2 školského zákona).
  • Nepovinné zkoušky ve společné části mohou být nejvýše 2 a žák je může konat pouze z matematiky, pokud z ní nekoná povinnou zkoušku, a cizího jazyka vyučovaného v dané škole, z něhož nekoná povinnou zkoušku (§ 78 odst. 5 školského zákona).
  • Zkoušky společné části mají pouze jednu úroveň obtížnosti, pro niž se použijí dosavadní katalogy pro základní úroveň obtížnosti. To platí pro povinné i nepovinné zkoušky a také pro konání opravných a náhradních zkoušek maturanty z let 2011 a 2012 (přechodná ustanovení v čl. II novely).
  • Přihlášky k maturitní zkoušce podávají žáci řediteli školy do 1. prosince. Podle obecných pravidel pro počítání lhůt platí, že připadá-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. V roce 2012 tedy musí žáci podat řediteli školy přihlášku k jarnímu zkušebnímu období 2013 do pondělí 3. prosince. Ředitel školy odešle přihlášky CZVV do 15. prosince (§ 4 odst. 1 a 5 vyhlášky).
  • Písemné práce z českého jazyka a literatury přiděluje certifikovaným hodnotitelům k ohodnocení ředitel školy, v níž žák koná maturitní zkoušku. Zpravidla půjde o pedagogické pracovníky této školy. Certifikace z předcházejícího období je nadále platná. (§ 80a odst. 5 školského zákona a § 22 odst. 3 a § 41 vyhlášky)
  • Výsledky písemných prací a didaktických testů ve společné části se žáci dozvědí ještě před začátkem ústních zkoušek společné části ( § 22 odst. 2 a 3 vyhlášky).
  • Příklady dalších úprav: před konáním didaktického testu z matematiky mají žáci 15 minut na volbu postupu řešení; protokol o výsledcích společné části se tiskne na běžný arch papíru; hodnocení nepovinných zkoušek společné části se zjednoduší na výrok "uspěl/neuspěl".

Zkola - 561 - úplné znění.docxZkola - 561 - úplné znění.docx

Zkola - maturitní vyhláška - úplné znění.docxZkola - maturitní vyhláška - úplné znění.docx

 

Autor:  
Vložil/a: Michal Duda