Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ukončení programu MŠMT „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ“

​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončuje ke dni 31. srpna 2016 „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ“, které bylo vyhlášeno na základě § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dne 23. května 2007 pod č. j. 9 587/2007-22, ve znění pozdějších úprav.

Doposud legislativní úprava umožňovala individuální vzdělávání pouze na 1. stupni ZŠ. V květnu 2007 schválilo MŠMT na základě ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Vyhlášení pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy“ (č. j. MSMT-9587/2007-22). Pokusné ověřování bylo několikrát prodlouženo a jednou rozšířeno.

Na základě schválení novely školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.), kterou bylo úpravou § 41 školského zákona umožněno individuální (domácí) vzdělávání na 2. stupni ZŠ od 1. září 2016 ve všech základních školách, MŠMT ukončuje program „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ“ k 31. srpnu 2016.

Upozorňujeme vedení základních škol, že na základě ukončení uvedeného pokusného ověřování a účinnosti novely školského zákona od 1.9. 2016 je nutné, aby zákonní zástupci žáků zařazených do pokusného ověřování požádali o povolení individuálního vzdělávání, a to na základě § 41 školského zákona, pokud v této formě vzdělávání chtějí pokračovat.

Ukončení PO IV na 2. stupni ZŠ web.pdf                                                            


Webové stránky MŠMT


Autor:  
Vložil/a: Michal Duda