Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výklad MŠMT k ustanovení §5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb.
Na základě dotazu se odbor středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT vyjadřuje k ustanovení, které upravuje úplatu za ubytování v DM, pokud je žák nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku.
Výklad MŠMT k ustanovení §5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
(odpověď na dotaz, datováno 2.8.2005)
 
V §5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb. se uvádí: „Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. Vyúčtování úplaty za ubytování provede ředitel domova nejpozději do konce každého pololetí“.
Úplata za ubytování v domově mládeže pro studenty středních škol je ponížena o dny volna, které stanovuje prováděcí právní předpis - vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Jsou to dny školních prázdnin, volné dny, které vyhlásí ředitel školy, a počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné nebo umělecké praxi nebo sportovní přípravě, které jsou vykonávány v období hlavních prázdnin a které adekvátně zkracují počet vyučovacích dnů ve druhém pololetí, tj. před 30. červnem.
Úplata za ubytování v domově mládeže pro studenty vyšších odborných škol se řídí rovněž organizací školního roku, ale upravenou podle § 96 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou č.10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.
Úplata za ubytování v domově mládeže se nesnižuje pro žáky a studenty z důvodu organizace výuky, která je dána učebními dokumenty jednotlivých oborů vzdělání. (Úplata tedy nesnižuje z důvodu praktického vyučování v průběhu školního roku). Rovněž není úplata snížena z důvodu nemoci žáka nebo studenta.
Upozorňuji na rozdílnost stanovení úplaty v internátu, zde je stanovena úměrně k počtu skutečně obydlených dnů.
Způsob výpočtu snížení úplaty je zcela v kompetenci ředitele školského zařízení a doporučujeme, aby jej stanovil v organizačním řádu.
 
Ing. Vojtěch Šrámek
ředitel odboru
středního a vyššího odborného vzdělávání
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová