Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke školnímu stravování a ubytování žáků v době, kdy konají maturitní zk
Výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke školnímu stravování a ubytování žáků v době, kdy konají maturitní zkoušku nebo se připravují na její konání
Ke sjednocení výkladové praxe v oblasti poskytování hmotného zabezpečení (školního stravování a ubytování) žákům střední škol podle § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s konáním maturitní zkoušky a přípravou na maturitní zkoušku vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) tuto informaci.
V Praze dne 29. dubna 2011
I. Obecné podmínky hmotného zabezpečení žáků
Školní stravování a ubytování žáků středních škol upravuje § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., kde se stanovují podmínky poskytování hmotného zabezpečení žákům středních škol takto:
Podmínkou poskytování školního stravování je pobyt žáka veškole nebo ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c), tedy i pobyt v domově mládeže.
Ubytování se žákům poskytuje v případě potřeby.
II. Ubytování v domově mládeže
Školská výchovná a ubytovací zařízení, mezi něž patří i domovy mládeže, mohou provozovat svou činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin (§ 117 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.). Tím spíše mohou poskytovat školské služby i v období školního vyučování, byť by se jednalo o ubytování žáků, kteří v dané době vyučováni nejsou. „Potřebu“ ubytování posuzuje ředitel domova mládeže. Dovozuje se proto, že ubytování žáků v domově mládeže v období konání maturitních zkoušek je možné, a to v případěpotřeby i během tzv. „svatého týdne“. Nebrání tomu ani ustanovení vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
III. Školní stravování
Pokud jde o školní stravování, je potřeba rozlišit tyto případy:
Žák je ubytován v domově mládeže – školní stravování mu bude příslušet vždy z důvodu pobytu v zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.
Žák není ubytován v domově mládeže – platí pravidlo „pobytu ve škole“.Pobytem ve škole se rozumí faktická přítomnost žáka ve škole v souladu s organizací vzdělávání. Za důvod přítomnosti žáka ve škole lze považovat nejen vyučování, ale také jiné aktivity školy, jako například předmaturitní seminář nebo konzultace, jichž se žák účastní. Pravidlo faktického pobytu ve škole dotvrzuje nepřímo i § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, který stanoví pro účely této vyhlášky fikci pobytu ve škole pouze pro první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole.
V případě „svatého týdne“, rozumíme-li jím období, kdy škola neuskutečňuje pro žáka ani vyučování ani jinéčinnosti, na nichž by měl nebo mohl být žák ve škole účasten, jde o „plánovanou nepřítomnost“ ve škole.
Pokud by škola organizovala vzdělávací aktivity i v průběhu „svatého týdne“, může být v těchto dnech žákovi poskytnuto školní stravování.
Naopak u žáka připravujícího se během „svatého týdne“ doma na maturitní zkoušku není podmínka pobytu ve škole splněna. (Příspěvková organizace vykonávající činnost zařízení školního stravování bude oprávněna poskytovat takovému žákovi stravování pouze v rámci doplňkové činnosti.)
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová