Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Stanovisko k vymáhání pohledávek příspěvkovými organizacemi

Stanovisko k vymáhání pohledávek příspěvkovými organizacemi

Příspěvková organizace je na základě zřizovací listiny povinna samostatně jednat při vymáhání pohledávek, které vznikly v souvislosti s její činností. Pokud příspěvková organizace zjistí, že dlužník je nemajetný a z podkladů, které má o osobě dlužníka k dispozici se jeví vymáhání jako neúspěšné, může rozhodnout o vyřazení pohledávky v souladu s ustanovením zřizovací listiny.
 
Nicméně na základě novely zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákonem č. 396/2012 Sb., je rozhodnutí, vydané např. dětským domovem, na stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních dle § 27 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů exekučním titulem. 
 
S ohledem na tuto skutečnost, se tak dětské domovy ve věci vymáhání pohledávek vůči rodičům již neobracejí na příslušný soud, jak činili doposud, ale předají dotyčné rozhodnutí přímo soudnímu nebo soukromému exekutorovi. Příspěvková organizace nemusí předat pohledávku exekutorovi k vymáhání, pokud doloží, že existuje důvodný předpoklad, že vymáhání touto cestou by nevedlo k požadovanému výsledku, zejména z důvodu nemajetnosti dlužníka či jeho předluženosti, v případě, že by náklady vymáhání převýšily hodnotu vymáhané pohledávky, anebo proběhlo bezvýsledně vymáhání na dlužníkovi i na ostatních subjektech, na kterých mohla být pohledávky vymáhána. Takovou pohledávku lze požadovat za nevymahatelnou, pokud příspěvková organizace doloží např. písemnou či emailovou korespondenci s dlužníkem, dokladem o zaslání výzvy k zaplacení, případně opakované výzvy, zápisem z jednání s dlužníkem, prohlášením dlužníka o nemajetnosti, výpisem z Centrální evidence exekucí, zprávami od třetích sob, které vyzvala k součinnosti (např. Úřad práce, OSPOD, ČSSZ).
 
Pokud příspěvková organizace učiní všechny možné právní kroky, výše uvedené, bude se v takovém případě jednat o dostatečný postup při vymáhání pohledávky a může přistoupit k jejímu vyřazení dle zřizovací listiny.
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová