Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Pokyn MŠMT - změna učebních oborů v návaznosti na změnu Zákoníku práce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j.: 905/2008-23
 
V Praze dne 7. března 2008
 
Změna učebních dokumentů
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) v souladu s § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto mění učební plány učebních dokumentů (dále jen „učební plány“)
- oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, jejichž součástí je v rámci praktického vyučování odborný výcvik,
- oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání a oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, jejichž součástí je v rámci praktického vyučování učební praxe, odborná praxe, umělecké praxe a cvičení.
 
Čl. 1
Úvod
Cílem provedené změny učebních dokumentů je umožnit přizpůsobení délky praktického vyučování žáků délce pracovní doby na pracovištích zaměstnavatelů při respektování souladu učebních plánů oborů vzdělání se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a s dalšími souvisejícími zákony, které se vztahují na žáky při praktickém vyučování na základě § 65 odst. 3 školského zákona.
 
Čl. 2
Změna učebních plánů
1. Ruší se změna učebních dokumentů schválených podle původního školského zákona a realizovaná:
- č. j.: 14 985/2007-23 ze dne 20. června 2007, která se týká oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, jejichž součástí je v rámci praktického vyučování odborný výcvik,
- č. j.: 14 986/2007-23 ze dne 20. června 2007, která se týká oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání a oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, jejichž součástí je v rámci praktického vyučování učební praxe, odborná praxe, umělecké praxe a cvičení.
2. Tato úprava se týká středních škol všech zřizovatelů a je platná pro všechny formy vzdělávání oborů vzdělání (kódy oborů vzdělání C, E, H, J, L a M) uvedených v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 3
Účinnost
 
Tato změna nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.
 
RNDr. Jindřich Kitzberger v. r.
náměstek ministra skupiny II
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová