Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Doporučení MŠMT k vyplňování doložky o získání stupně základního vzdělání na vysvědčení
Vysvědčení dokladující úspěšné ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, druhého ročníku šestiletého gymnázia, čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého programu konzervatoře nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání musí být opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání.
 

Doporučení MŠMT k vyplňování doložky o získání stupně základního vzdělání na vysvědčení 

Č.j. 29 047/2005-20
 
Vysvědčení dokladující úspěšné ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, druhého ročníku šestiletého gymnázia, čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého programu konzervatoře nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání musí být opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání a zároveň označena sérií tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu (tzv. evidenčním znakem) dle § 54 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.
 
Rubrika s předepsaným textem „Doložka o získání stupně základního vzdělání:“ je uvedena na tiskopisech pro 2. stupeň základní školy. Na tiskopisech vysvědčení pro víceletá gymnázia a konzervatoře je třeba tento text vepsat na poslední stranu příslušného vysvědčení do volného prostoru pod rámeček „Ocenění“. Za tímto textem doporučujeme uvádět text doložky a evidenční znak:

„Žák získal základní vzdělání (………)“
nebo
„Žákyně získala základní vzdělání (……...)“,
přičemž v závorce bude místo teček uveden evidenční znak.
 
Systém vytváření evidenčního znaku není upraven žádným předpisem a volí si jej ředitel školy tak, aby zvolený systém zaručil, že každé školou vydané vysvědčení, které je dokladem o dosažení základního vzdělání nebo získání základů vzdělání, bude opatřeno jiným evidenčním znakem.
MŠMT doporučuje při tvorbě evidenčního znaku využít stávající evidenci žáků a studentů a vytvořit evidenční znak způsobem, který by v případě pochybností jasně odkázal tímto evidenčním (kódovým) znakem na příslušného žáka či studenta například:

2C 2006014
pro šestiletá gymnázia
4A 2006023 pro osmiletá gymnázia
9B 2006030 pro základní školy

Číslo a písmeno série vyjadřuje
třídu, v čísle je zakódován rok vydání vysvědčení a číslo žáka v třídním výkaze či obdobné evidenci žáků, nula odděluje jednotlivé části čísla. Obdobně MŠMT doporučuje postupovat u konzervatoří.
Ředitel školy může zvolit i jiný systém vytváření evidenčního znaku.
 
Obdobným způsobem se postupuje při vyplňování vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání, na těchto tiskopisech vysvědčení je již předtištěn text „Žák(yně) získal(a) základní vzdělání.“, a je tedy třeba doplnit pouze evidenční znak.
 
Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák v souladu s § 45 odst. 2 školského zákona základy vzdělání. Rubrika s předepsaným textem „Doložka o získání stupně základního vzdělání:“ je uvedena na tiskopisech vysvědčení pro základní školy speciální, za tímto textem doporučujeme uvádět text doložky a evidenční znak:

Žák získal základy vzdělání ( ……...)“
nebo
„Žákyně získala základy vzdělání (……...)“,
přičemž v závorce bude místo teček uveden evidenční znak.
 
 
PaedDr. Jaroslav Müllner
náměstek ministryně
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová