Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní/závěrečnou zkoušku v náhradním a opravném termínu v roce 2019Krajský úřad může pro termín opravných zkoušek a náhradních zkoušek omezit počet zkušebních komisí a určit žákovi v dané škole jinou komisi, než před kterou konal nebo měl konat zkoušku v řádném termínu; v takovém případě pozbývá platnosti jmenování předsedy zkušební komise, před níž nebudou opravné zkoušky ani náhradní zkoušky konány; o této skutečnosti informuje krajský úřad ředitele školy a předsedu zkušební komise nejpozději do 30. června.

V případě, že ředitel/ředitelka školy považuje omezení počtu zkušebních komisí za nezbytné, bude postup následující:

  • ředitel/ředitelka školy informuje neprodleně e-mailem svou metodičku o této skutečnosti;
  • v nejzazším termínu do 20. 6. 2019 dodá novou písemnou žádost o jmenování předsedy zkušební komise pro termín opravných a náhradních zkoušek;
  • po vystavení nového dekretu pro opravné a náhradní zkoušky bude krajský úřad informovat ředitele/ředitelku školy a předsedu zkušební komise v termínu do 30. 6. 2019.

Žádáme ředitele/ředitelky středních škol, aby návrhy na omezení počtu zkušebních komisí podávali skutečně jen v nejnutnějších případech.


 Žádost náhradní a opravný termín.docx


Autor: Pavla Fryštacká
Vložil/a: Marcela Došlová