Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Oddělení organizační a správní

​Vybrané okruhy činností: Rejstřík škol a školských zařízení. Organizace výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Zřizovacích listiny. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy a školského zařízení. Konkurzy na funkce ředitelů. Jmenování, odvolání a personální agenda ředitelů. Školské rady. Přijímací řízení. Jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria. Přezkum průběhu a výsledku maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií. Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a integrace. Školní stravování. Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji.