Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Informace a dokumenty k problematice rozvoje lidských zdrojů, Týdny vzdělávání dospělých, činnost Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů a další.

Termín rozvoj lidských zdrojů používáme a pole strategie rozvoje lidských zdrojů pojímáme v souladu s převládající současnou mezinárodní praxí, která jím rozumí celoživotní vzdělávání a učení (formální i neformální), včetně učení z praxe (informální), orientované zejména na lepší pracovní uplatnění, zvýšení kompetencí a výkonnosti jednotlivců i týmů, a zahrnuje pod tento pojem širokou škálu aktivit, příležitostí a stimulů ve vzdělávací soustavě, v hospodářské praxi, veřejné správě i jiných sektorech. Přesná a vědecky uznávaná definice k dispozici není; termínu rozvoj lidských zdrojů se v praxi používá velmi liberálně.
 
Zdroj: Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku