Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů

Z historie - Rada pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje

Od začátku roku 2002 v kraji pracovala Rada pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje. Jejím poslání bylo působit na sladění sociálních záměrů rozvoje kraje s ekonomickou realitou a začlenit sociální partnery do procesu tvorby strategie rozvoje lidských zdrojů a její realizace. Vznik rady byl iniciován Zlínským krajem, avšak Zlínský kraj ji nezřizoval. Její členové se dobrovolně podíleli na jejich aktivitách a snažili se přenášet informace na Radu a Zastupitelstvo Zlínského kraje. Působení Rady pro rozvoj lidských zdrojů se ukázalo jako velmi přínosné zejména z důvodu intenzivnější komunikace mezi řídícími orgány, vzdělavateli a praxí. Členy Rady byli zástupci Zlínského kraje, institucí trhu práce, firem a podniků a vzdělávacích institucí.

Vznik Komise rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů

Z důvodu intenzivnější potřeby předávání informací pro strategická rozhodování Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje postupně vznikala potřeba vytvořit funkční poradní orgán založený na stejných principech, který bude v těsnějším kontaktu s krajským vedením a bude pevněji spjatý se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2008 – 2020, zejména pak s naplňováním cíle „Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech“.
 
Působení Komise by mělo mít pozitivní efekty ve všech segmentech rozvoje lidských zdrojů: vytváření kvalitních podmínek na trhu práce s ohledem na potřeby trhu a záměry kraje, v oblasti dalšího vzdělávání obyvatelstva Zlínského kraje a v oblasti středního a vysokého školství v kraji. Komise se bude se svou poradní činností spolupodílet na vytváření nejoptimálnějších podmínek pro potřebu vzniku nových sociálních partnerství.
 
Členové Komise Rady Zlínského kraje pro rozvoj lidských zdrojů zastupují oblasti života, které se vzájemné ovlivňují a jejich součinnost je nutná pro dosažení co nejlepších výsledků. Jedná se o zástupce Zlínského kraje, základních, středních a vysokých škol, vzdělávacích institucí, významných firem Zlínského kraje, úřadů práce, hospodářské komory a odborů.
 
O složení Komise Rady ZK pro rozvoj lidských zdrojů a zprávy z řádných zasedání naleznete na tomto portálu v sekci Poradní orgány vedení Zlínského kraje - oblast vzdělávání.
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová