Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Do Sektorové rady pro chemii jsou zapojeny i firmy ze Zlínského kraje
Chemický průmysl čelí nedostatku kvalifikované pracovní síly. Jedním z nástrojů řešení této situace je systém dalšího vzdělávání v podobě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a činnost Sektorové rady pro chemii, v níž aktivně působí i zaměstnavatelé ze Zlínského kraje.
 
​Současné dynamické změny v naší společnosti se zásadním způsobem promítají do fungování a struktury trhu práce. Jednotlivá povolání se mění stejně rychle jako nároky zaměstnavatelů, což následně vyžaduje rychlou reakci školských a vzdělávacích systémů. Stává se běžným jevem, že v průběhu kariéry změní člověk několikrát zaměstnání, a proto je stále více zdůrazňována také potřeba celoživotního vzdělávání.
 
Chemický průmysl v České republice patří společně s gumárenským průmyslem k nejmodernějším odvětvím světové výroby, přesto však musí chemický sektor čelit řadě obtíží a hrozeb. Největší a stále aktuálnější hrozbou však zůstává nedostatek lidských zdrojů. Stárnutí obyvatelstva, nezájem o technické obory a úbytek kvalifikovaných sil v technických profesích – to je stav, se kterým se musejí potýkat všechny chemické podniky v republice.
 
Svaz chemického průmyslu, který sdružuje významné chemické společnosti, proto podpořil ustavení Sektorové rady pro chemii, jejímž úkolem je mj. propojit požadavky na kvalifikace z jednotlivých podniků s učebními osnovami škol.
 
V sektorové radě působí i zástupci místních podniků jako jsou Barum Continental nebo DEZA. PhDr. Karel Ježík ze společnosti Barum Continental k zapojení do Sektorové rady pro chemii řekl: „Jako personalista oceňuji, že z pozice zaměstnavatele máme možnost popsat povolání z pohledu firem a takto je publikovat v Národní soustavě povolání. Kdo jiný, než právě zaměstnavatelé, by měli veřejnosti sdělovat, jaké nároky trh práce vlastně má? Díky zapojení do sektorové rady máme přístup i ke kvalitním analýzám trhu práce, což nám pomáhá precizovat vlastní personální marketing.“
 
Člen Sektorové rady pro chemii, Jan Vynikal z DEZY, uvedl: „Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaného personálu a uvědomujeme si, že musíme využít každou možnost zajištění kvalitních pracovníků na všech úrovních. Jedním z mnoha řešení je i tvorba profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací, na nichž v sektorové radě od loňského roku usilovně pracujeme. Nemůžeme se zkrátka spolehnout jen na „produkci“ absolventů škol, protože potřeby chemického průmyslu jsou mnohonásobně vyšší“.
 
Sektorová rada pro chemii si v současné době klade za cíl zpřesnit požadavky zaměstnavatelů pro nejčastější pozice, které se v chemickém sektoru vyskytují. To umožní aktualizovat učební osnovy chemicky zaměřených škol dle nových požadavků trhu a umožní tak absolventům rychlejší začlenění do pracovního procesu. Dalším z úkolů sektorové rady je zpřístupnit trh práce v oblasti chemie prostřednictvím vytváření profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 
Více informací naleznete na:
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová