Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zlínský kraj již podesáté ocenil nejlepší preventivní programy škol

​Z rukou představitelů Zlínského kraje obdrželi ocenění zástupci celkem 17 školských zařízení, které v této oblasti dosáhly nejlepších výsledků ve školním roce 2011/2012.

Minimální preventivní programy jsou zaměřené na prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, jakými jsou kriminalita, šikana, užívání drog, kouření či vandalismus.
„Smyslem preventivních aktivit, které realizuje každá naše škola, je kvalitní sociální klima a bezpečná škola pro žáky i učitele. Je to škola bez projevů rizikového chování, s přátelským prostředím. Škola, na kterou se v dobrém vzpomíná a která zanechá i po letech příjemnou vzpomínku. Jsem přesvědčený, že většina našich škol taková je, nebo k tomuto cíli směřuje. K tomu napomáhá i práce školních metodiků prevence, pedagogického sboru a vedení školy. Věřím, že tímto oceněním nové preventivní činnosti neskončí, ale budou i nadále pokračovat. Přinese to prospěch žákům, pedagogům i rodičům,“ uvedl Petr Navrátil, radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, který zároveň všem oceněným poděkoval za jejich obětavou práci a popřál hodně elánu do další činnosti.
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s metodičkami prevence z Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín vybral 17 nejlepších z celkového počtu 264 programů. Oceněny byly školy, které prevenci ve svém zařízení věnovaly nejvíce času, uspořádaly nejvíce aktivit a celkově se snažily o budování vstřícné školy - laskavé k dětem, přátelské k pedagogům a otevřené k rodičům.
Ocenění za školu převzali vždy ředitel, či ředitelka školy, bez poděkování však nezůstala ani práce učitelů a učitelek působících na pozici školních metodiků prevence, kteří se zásadním způsobem podíleli na tvorbě preventivních programů.

V letošním roce ocenění obdržely

Základní škola Lačnov
Základní škola Zubří
Základní škola Zlín, Komenského 78
Základní škola Mánesova Otrokovice
Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště
Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem
Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063
Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště
Základní škola a Mateřská škola Žalkovice
Základní škola a Mateřská škola Bratřejov
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Bystřice pod Hostýnem
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Odborné učiliště Kelč


Cenu za mimořádný přínos k prevenci získala:

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
 
Foto: Petr Zákutný
 
Bližší informace podá: PhDr. Jarmila Peterková, tel: 577 043 746, e-mail: jarmila.peterkova@kr-zlinsky.cz
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová