Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
X. Krajská konference k prevenci rizikového chování na školách
​Zlínský kraj se intenzivně zabývá prevencí rizikových projevů chování u školní populace. V této oblasti má vypracován Krajský plán primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji na období 2015 – 2017. K aktuálním cílům Krajského plánu patří mj. realizace krajských konferencí.

Jubilejní X. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování určená pro základní a střední školy se uskutečnila dne 20. 9. 2016, v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě technologické, budově LCFT, ul. Vavrečkova 275.

Krajská konference byla zaměřena na téma „Vztahy, spolupráce a komunikace se žáky, rodiči a kolegy v rámci školy“. Hlavními lektory byli PhDr. Helena Vrbková, PhDr. David Čáp, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná. Dalším přizvaným hostem byl MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. - ředitel KPPP a ZDVPP Zlín. Konferenci v dopolední části představovaly přednášky zmíněných lektorů a nově byly pro posluchače připraveny v odpolední části workshopy.

Konferenci zahájil radní ZK pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Petr Navrátil.

Následoval přehled aktualit a připravovaných akcí z KPPP a ZDVPP Zlín. V první přednášce se v tématu „Rizika komunikace uvnitř týmu školy“ PhDr. David Čáp, Ph.D. dotkl nejčastějších komunikačních chyb a nedorozumění uvnitř týmu školy. PhDr. Helena Vrbková se v přednášce s názvem „Čtení psychodynamiky v prostoru školy“ zabývala základními psychodynamickými hybateli školní skupiny jako celku. Na tato témata navázali přednášející i v odpolední části. Posluchači si mohli vybrat ze tří workshopů:

1. PhDr. David Čáp, PhD. - Komunikace s rodičem. Jak vést rozhovor
2. PhDr. Helena Vrbková – Základní psychodynamické hybatele školní skupiny jako celku
3. Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná – Zvládání konfliktu se žáky.

Teprve ve škole, která má správně nastaveny vztahy, spolupráci i komunikaci uvnitř i navenek, je možné úspěšně a efektivně aplikovat preventivní programy. Co všechno může přispět k tomu, aby škola správně fungovala, pomohli přítomným nastínit přizvaní lektoři. Školu je potřeba vnímat z mnoha úhlů a na její tváři se podepisují různé okolnosti, podmínky a také subjekty. Škola je propletencem vztahů a vazeb. Některé jsou škole prospěšné, jiné je potřeba usměrnit nebo změnit. Rovněž je zapotřebí, aby byly správně nastaveny vztahy v rovině vertikální i horizontální. Prostředky, které by měly být k nápravě použity, nechť jsou efektivní a podpůrné. Vše by mělo být založeno na důvěře, ochotě pomáhat a zlepšit sebe sama. Je v zájmu celé společnosti, aby naše školy byly pro děti studnicí vědomostí, poznatků, a také bezpečným zázemím.

Prezentace ke stažení

Rizika komunikace uvnitř týmu školy_Čáp.pdf
Zvládání konfliktu se žáky_Netočná.pdf


Fotogalerie
IMG_2508.JPG
IMG_2494.JPG
IMG_2489.JPG
IMG_2529.JPG

Foto: Jan Vandík
Autorka článku: Šárka Kostková

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová