Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výsledky rizikového chování za školní rok 2014-2015
V červnu 2015 byly Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje – krajskou školskou koordinátorkou prevence obeslány školy a školská zařízení s žádostí o vyplnění dotazníku k mapování výskytu rizikového chování. Celkem se vrátilo 214 vyplněných dotazníků, což je 64 % návratnost.

V přiložených grafech je zachycen výskyt těchto jevů ve všech typech škol a školských zařízení Zlínského kraje. Nejvíce se školy ve školním roce 2014-2015 potýkaly s vulgarismem (46%), kouřením (26%) a záškoláctvím (13%). Problematické je i nadále požívání alkoholu žáky a studenty (4%), které je podstatně častější než užití drog (1%). V nemalé míře se objevuje šikana (4%) a kyberšikana (2%).

3% zastoupení představují jevy v dotazníku označené jako „jiné rizikové chování“, do kterého jsou zahrnuty například jevy, jakými jsou sebepoškozování, ničení majetku, vandalismus, poruchy příjmu potravy, homofobie apod. Podrobnější informace za svůj okres budou mít k dispozici okresní metodici prevence a pracovníci pedagogicko psychologických poraden v kraji.

V příloze také naleznete srovnání vývoje rizikového chování od roku 2009 do současnosti. 

Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění tabulky a těším se na další spolupráci.
Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Radovan Výsmek