Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výsledky mapování výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních ZK

​Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, zastoupený krajskou školskou koordinátorkou prevence, prováděl formou dotazníkového šetření mapování výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních ZK.

Celkem se vrátilo 224 vyplněných dotazníků, což je 67 % návratnost.

V přiložených grafech je zachycen výskyt těchto jevů ve všech typech škol a školských zařízení Zlínského kraje. Nejvíce se školy ve školním roce 2015-2016 potýkaly s vulgarismy (48 %), kouřením (21 %) a záškoláctvím (11 %). Problematické je i nadále požívání alkoholu žáky a studenty (5 %), které je podstatně častější než užití drog (2%). V nemalé míře se objevuje šikana (4 %) a kyberšikana (2 %).

Jevy v dotazníku označené jako „jiné rizikové chování" jsou zastoupeny 5 %. Tuto skupinu představují např. poruchy příjmu potravy, vandalismus, sebepoškozování, homofobie, ničení majetku apod. Podrobnější informace za svůj okres budou mít k dispozici okresní metodici prevence a pracovníci pedagogicko-psychologických poraden v kraji.

V příloze také naleznete srovnání vývoje rizikového chování od roku 2009 do současnosti. 

Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění tabulky. Těším se na další spolupráci.


Šárka Kostková

krajská školská koordinátorka prevence


Souhrn evidence RCH 2015-2016.pdf

 

Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Martina Němcová