Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Vyhodnocení minimálních preventivních programů 2010
​Základem primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních jsou Minimální preventivní programy (MPP), které zpracovávají všechny školy kraje v souladu s příslušnými dokumenty.
 
Podkladem pro vyhodnocení MPP je metodika Odboru školství, mládeže a sportu. V rámci nastavení srovnatelných evaluačních podmínek jsou pro přípravu, realizaci a následné vyhodnocení školy a školská zařízení rozděleny do čtyř kategorií:
  • základní školy, které nemají všechny ročníky
  • základní školy
  • střední školy
  • speciální školy a školská zařízení s ohledem na působnost detašovaných pracovišť Krajské pedagogicko psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín).
V lednu 2010 bylo OŠMS a okresními metodiky prevence, pracovníky uvedené poradny evaluováno celkem 248 MPP. Z tohoto počtu bylo vybráno celkem 79 škol a školských zařízení, jejichž programy byly inovativní a přínosné ( soubor s přehledem těchto programů je umísten níže).
 
Z těchto MPP bylo oceněno 16 nejlepších. Ředitelé těchto šestnácti škol a školských zařízení převzali dne 4. 5. 2010 z rukou radního Zlínského kraje Mgr. Josefa Slováka ocenění. Letos poprvé bude předána cena za mimořádný přínos k prevenci.
Přehled oceněných MPP je umístěn v souboru níže.
 
Děkujeme za kvalitní práci všem 79 školám a blahopřejeme šestnácti oceněným.
 
Jarmila Peterková, krajská školská koordinátorka prevence
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová