Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
VIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování pro pedagogy Zlínského kraje

VIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování pro pedagogy Zlínského kraje

Zlínský kraj se od svého vzniku intenzivně zabývá prevencí rizikových projevů chování u školní populace. V této oblasti má vypracován Akční plán primární prevence na léta 2012-2014.

K aktuálním cílům tohoto plánu patří realizace VIII. krajské konferenci k prevenci, kterou pořádá Zlínský kraj 23. 10. 2014 v aule Střední zdravotnické školy Kroměříž. Hlavními tématy konference jsou stereotypy v učitelské praxi, práce s motivací při preventivních programech i ukázka výuky základů společenských věd. Cílem je seznámit pedagogy s různými formami a metodami preventivní práce, tak aby byla uchopitelná, smysluplná a hlavně dosáhla cíle. Tím je předcházení rizikovému chování a dalších negativních projevů ve vztazích mladých lidí k sobě navzájem i svému okolí.

Záštitu nad konferencí převzal PaedDr. Petr Navrátil, který konferenci zahájil slovy:

„Rizikové chování není ucelený systém stále stejně se opakujícího jednání, některé negativní jevy mají tendenci gradovat, měnit se a vyvíjet. Konference na tyto otázky reagují. Výjimkou nebude ani ta dnešní. V té jsme se vám snažili přiblížit, jak se konkrétně dá pracovat s dětmi, s třídami, jak je motivovat a vychovávat. Protože škola, to není jen vzdělávací instituce, stejně důležitá je i její funkce výchovná. Konference je místem setkání školních metodiků prevence, výchovných poradců a ředitelů škol. I jejich zkušenosti a náměty přispívají k rozvoji této oblasti, proto tyto platformy setkávání budeme i nadále podporovat. Zároveň mi dovolte poděkovat Vám za Vaši práci, kterou děláte navíc, pro děti, pro školu, pro rozvoj společnosti.“

 

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

Jitka Skopalová_Stereotypy a předsudky v učitelské praxi.pdfJitka Skopalová_Stereotypy a předsudky v učitelské praxi.pdf

Kamila Tkáčová_Neznalost neomlouvá_Ukázka výuky předmětu ZSV.pdfKamila Tkáčová_Neznalost neomlouvá_Ukázka výuky předmětu ZSV.pdf


Detaily ke zmiňované publikaci Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů:

Dolejš, M., Skopal, O., Suchá, J. a kol. (2014). Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Knihu lze stáhnout:

http://psych.upol.cz/vyzkum/klicove-publikace/


Fotogalerie

IMG_2646.JPG
IMG_2649.JPG
IMG_2656.JPG
IMG_2660.JPG
IMG_2669.JPG
IMG_2675.JPG
IMG_2678.JPG
IMG_2683.JPG
IMG_2695.JPG
IMG_2697.JPG
IMG_2701.JPG


Autor: Jarmila Peterková
Vložil/a: Martina Němcová