Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
VI. Krajská konference k prevenci rizikového chování proběhla ve Valašském Meziříčí

Konference se uskutečnila dne 11. 9. 2012 v aule Integrované střední školy-Centrum odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí.

Konference se zaměřila na neverbální komunikaci se zaměřením na školní prostředí, pozici školního metodika prevence, etiku a etiketu profese preventisty. Součástí byla i panelová diskuse krajské školské koordinátorky prevence, ředitele Krajské pedagogicko - psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín a metodiček prevence z tohoto zařízení.
 
Ze zahajovacího projevu Mgr. Josefa Slováka, člena rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu vybíráme: „Rizikové chování není ucelený systém stále se stejně opakujícího jednání, ale některé jevy mají tendenci gradovat, měnit se a vyvíjet. Konference na tyto otázky reaguje. V tom je její hlavní přínos. Ale není to jediný pozitivní atribut této aktivity. Jde také o výměnu zkušeností, setkání s kolegy i tvůrci preventivních programů. I když je preventivní činnost stabilní činností škol, přesto potřebuje nové podněty a náměty. Tak jak se mění naše děti, jak se vyrovnávají se změnami kolem sebe, tak na to musí být připravená a správně reagovat i škola.“
Konferenci zahájil Mgr. Josef Slovák, radní pro oblast školství, mládeže a sportu
Účastníky vítá Mgr. Petr Pavlůsek, ředitel ISŠ - COP Valašské Meziříčí
Lektor PhDr. MUDr. Miroslav Krejčíř
Lektoři PaedDr. Věra Facová a MUDr. PhDr. Miroslav Orel
Konference byla určena ředitelům škol, školním metodikům prevence, výchovným poradcům a dalším zájemcům z řad nestátních neziskových organizací
Účastníci konference přebírají osvědčení o účasti
 
Bližší informace podá PhDr. Jarmila Peterková, Odbor školství, mládeže a sportu, tel: 577 043 746
 
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová