Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výsledky rizikového chování ve školách Zlínského kraje za školní rok 2010/2011
​Celkem bylo odevzdáno 225 dotazníků, což prezentuje údaje z 225 škol a školských zařízení. Jeden dotazník přišel po uzávěrce. Je to o 42 dotazníků více, než v roce minulém. Za tuto aktivitu bych chtěla školním metodikům prevence poděkovat.
 
Z uvedených výsledků vyplývá, že se snížil počet reálných zjištění (chování, které se vyskytne na půdě školy) u drog, šikany, kriminality, gamblerství a rasismu.Vzrostlo vulgární chování a jiné rizikové chování, mezi ním se nejvíce vyskytuje vandalismus. Nově byla mapována kyberšikana. Podezření na výskyt závadného jednání byl vyšší u kouření, vulgarismu a jiných forem rizikového chování ve srovnání s minulým školním rokem.
 
V příloze níže naleznete celkový přehled za Zlínský kraj.
 
I přes uvedené pozitivní výsledky zůstává prevence negativních jevů důležitou součástí života škol a práce školních metodiků prevence významnou součástí jejich pedagogického působení.
 
PhDr. Jarmila Peterková, krajská školská koordinátorka prevence
Výsledky rizikového chování ve školách ZK za školní rok 2010_2011.xlsVýsledky rizikového chování ve školách ZK za školní rok 2010_2011.xls
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová