Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výskyt sociálně patologických jevů ve školách Zlínského kraje ve školním roce 2006/2007
​V červnu 2007 byly Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje - krajskou školskou koordinátorkou prevence obeslány školy a školská zařízení s žádostí o vyplnění dotazníku k mapování SPJ ve školách. Celkem se vrátilo 184 dotazníků, odpovědělo 62% z dotázaných škol.
 
V uvedené tabulce je zachycen výskyt těchto jevů ve všech typech škol a školských zařízeních ZK. Nejvíce se školy potýkají s vulgarismem, kouřením a záškoláctvím. Problematicky se jeví užívání alkoholu žáky a studenty, které je podstatně častější, než užití drog. Ve větší míře se objevuje i šikana.
 
Nejlépe umí školy řešit problematiku záškoláctví, více spotýkají s řešením problematiky gamblerství.
 
Pokud budete mít zájem o podrobnější rozklíčování SPJ na jednotlivé typy škol a členění podle okresů, budou tyto údaje mít k dispozcii okresní metodici prevence, pracovníci pedagogicko psychologických poraden v kraji.
 
Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění tabulky a těším se na další spolupráci.
 
PhDr. Jarmila Peterková, krajská školská koordinátorka prevence
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová