Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Prohlášení o ustavení krajské sítě škol podporujících zdraví

Školy a školská zařízení, instituce shromážděné při příležitosti ustavení krajské sítě škol podporující zdraví vydávají v souladu se strategií šíření podpory zdraví do škol v krajích ČR

Prohlášení o ustavení krajské sítě škol podporující zdraví

ustavené pod záštitou náměstka hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josefa Slováka.
 
Dne 10. listopadu 2005 byla za účasti zástupců škol v síti ŠPZ, KHS, ZÚ Zlín, Krajského úřadu a Státního zdravotního ústavu (národní koordinátorka ŠPZ) ustavena síť škol podporující zdraví Zlínského kraje. Prioritami činnosti krajské sítě ŠPZ je naplňování cíle 13 národního programu Zdraví 21 – Zdravé místní životní podmínky, který byl přijat vládou ČR v říjnu 2002.
 
Škola podporující zdraví je zařízením s jasně zpracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofií výchovy ke zdraví u dětí, žáků i učitelů. Je nositelem nových trendů ve školství, vzdělávání a pedagogice.
 
Za hlavní úkoly sítě škol ŠPZ považujeme :
1.Cíl:Program Škola podporující zdraví rozvíjet a prezentovat jakoznačku kvality vzdělávací a výchovné práce.
Úkol:Vyjednání cílových grantových schémat k dané problematice.
2.Cíl:Udržení a rozšiřování sítě škol podporující zdraví v kraji.
Úkol: Zařízení má systematicky zpracován školní program zdravého životního stylu.
3.Cíl:Implementace podpory zdraví a výchovy ke zdraví do ŠVP.
Úkol:Metodická pomoc škol zapojených dlouhodobě v programu ŠPZ.
4.Cíl:Získávání partnerů pro realizaci podpory zdraví.
Úkol:Získat na kraji a obcích politickou podporu pro danou oblast.
5.Cíl:Garantovat vzájemnou výměnu zkušeností pracovníků škol v oblasti podporyzdraví a zdravého životního stylu.
Úkol:Cílené akreditované semináře. Pravidelné konference ŠPZ k vytýčení strategických témat.
6.Cíl:Prosazovat programy podpory zdraví pro učitele jako nositele vzdělanosti.
Úkol:Vytvářet a realizovat programy pro učitele na podporu zdraví.
 
Byl ustaven krajský koordinační orgán složený ze zástupců:
MUDr. Hana Tkadlecová – zástupce KHS Zlínského kraje
MUDr. Dana Šviráková – ředitelka ZÚ Zlínského kraje
PhDr. Jarmila Peterková, KÚ Zlínského kraje, OŠMS
Mgr. Vlasta Macháčová, ředitelka ZŠ Brumov-Bylnice
Mgr. Jitka Heryánová, zástupce ředitele ZŠ Holešov
Mgr. Alena Kotoučková, ředitelka MŠ Holešov, Grohova 1392
Mgr. Petr Kořenek, ředitel ZŠ Vsetín,Luh 1544 (mluvčí)
Mgr. Petr Kořenek, ředitel ŠPZ - ZŠ Vsetín - Luh
PhDr. Miluše Havlínová, národní koordinátorka

 

Certifikovaná ŠPZ znamená, že škola byla přijata na základě splnění podmínek přijímacího řízení, obdržela certifikát a uzavřela smlouvu se SZÚ, garantem programu ŠPZ v ČR, o vzájemné spolupráci.

Seznam zdravých škol.docSeznam zdravých škol.doc

 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová