Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Program I. Výsledky výběrového řízení
​Součástí uvedených programů je i Program I. Cílem Programu I. je podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory preventivních aktivit, jejichž cílem je eliminace a minimalizaci sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží. Pro rok 2009 vyčlenilo ministerstvo na tyto projekty částku 916 000,- Kč. O dotaci z tohoto programu se ucházelo 65 projektů. Rada Zlínského kraje na svém jednání den 6.4.2009 navrhla k podpoře 25 projektů, jejichž seznam je uveden níže.
 

Podpořené projekty z Programu I. v roce 2009 

1. Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště
IČ 70932336 - 40.000,- Kč
„Jsme tým“ – spolupráce v triádě žák-rodič-učitel,
 
2. Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
IČ 70989958 - 25.000,- Kč
Seznamte se s budoucími spolužáky,
 
3. Střední odborná škola Uherský Brod
IČ 60371862 - 100.000,- Kč
Kurz II. pro metodiky prevence na školách - studium k výkonu specializovaných činnosti,
 
4. Pedagogicko – psychologická poradna Uherské Hradiště
IČ 62832999 - 50.000,- Kč
Neubližujme sami sobě-vytváření vztahu k vlastnímu tělu a sobě samému jako prevence vzniku poruch,
 
5. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín – Klečůvka
IČ 61716529 - 25.000,- Kč
„Škola-bezpečné místo pro mě“,
 
6. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace
IČ 70435651- 40.000,- Kč
Chceme být tým,
 
7. Základní škola Vsetín, Sychrov 97
IČ 60990465 - 30.000,- Kč
Společně jsme OK,
 
8. Základní škola Rajnochovice, okres Kroměříž
IČ 70983453 - 50.000,- Kč
Škola v pohodě,
 
9. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
IČ 47935952 - 34.000,- Kč
Prevence šikany,
 
10. Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
IČ 47933810 - 30.000,- Kč
Osobnostně dovednostní kurz pro žáky 6. ročníku,
 
11. Pedagogicko - psychologická poradna Valašské Meziříčí
IČ 70238901 - 58.000,- Kč
Labyrint,
 
12. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200,
příspěvková organizace
IČ 70993327 - 10.000,- Kč
Týden se záchranáři,
 
13. Základní škola Vsetín, Trávníky
IČ 60990449 - 30.000,- Kč
Naše škola-škola do které chodíme rádi,
 
14. Stojanovo gymnázium, Velehrad
IČ 70940444 - 30.000,- Kč
Osobnostní rozvoj žáků SGC 2009,
 
15. 3. Základní škola Holešov
IČ 70841471- 40.000,- Kč
„Tudy cesta nevede“ aneb jak předcházet agresivitě a vandalismu,
 
16. Střední škola oděvní a služeb Vizovice
IČ 00837237 - 39.000,- Kč
Rozvíjení sociálních dovedností pedagogů jako prevence sociálně patologických jevů,
 
17. Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace
IČ 75020181 - 40.000,- Kč
Společně to dokážeme,
 
18. Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, okres Vsetín, příspěvková
Organizace
IČ 60990376 - 10.000,- Kč
Prevence sociálně patologických jevů na ZŠ Videčská,
 
19. Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková
organizace
IČ 45211353 - 30.000,-Kč
„Na jedné lodi“- adaptační pobytový kurz pro žáky šestých tříd,
 
20. Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště
IČ 00838845 - 25.000,- Kč
„Moje třída“,
 
21. Pedagogicko – psychologická poradna Zlín
IČ 61716456 - 60.000,- Kč
Šikana ve školách a jak ji řešit,
 
22. Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace
IČ 71008144 - 40.000,- Kč
Buďme kamarádi,
 
23. Základní škola INTEGRA Vsetín
IČ 69211612 - 30.000,- Kč
Labyrint vztahů;
 
24. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
IČ 13643878 - 30.000,- Kč
Bezpečná škola očima pedagogů II.,
 
25. Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín
IČ 61716464 - 20.000,- Kč
"Náš barevný svět".
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová