Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Ocenění Minimálních preventivních programů
​Metodický pokyn MŠMT uvádí: "Základní nástroj prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje Minimální preventivní program (MPP), který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování a školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče."
 
Každodenní život školy musí mít takovou kvalitu, aby žákům a studentům umožňoval. zvyšování psychické odolnosti a zvládání stresu, formoval pozitivní postoje, hodnoty a zájmy,rozvinul potřebu kladných mezilidských vztahůaodpovědnosti k sobě i okolí. Pokud se to školám a školským zařízením daří je to jistě hodno naší pozornosti.V roce 2005 bylo hodnoceno celkem 296 MPP škol kraje. Z tohoto počtu bylo79 školnavrženo k oceněníRadě Zlínského kraje. Byly to školy s, které nejlépe naplňujízáměry krajea systémově využívající nejnovější metody práce s dětmi a mládeží ve školním roce 2004/2005. Z nich bylo odpovědnými pracovníky vybráno16 škol a školských zařízení, jejichž programy naplňují uvedené cíle. Obecně lze konstatovat, že úroveň preventivní práce škol má stoupající kvalitu. Mimo osvědčených aktivit jako jsou například peer programy, specifické programy pro integrované děti, programy proti AIDS, vzdělávání metodiků a dalších pedagogů vidíme posun v kvalitní preventivní prácii u škol,které mají trochu jiné poslání. Letos poprvé byla vyhodnocena základní umělecká škola a mezi nejlepší patří i preventivní program mateřské školy.
 
Poděkovat oceněným přišel hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš, náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport Mgr. Josef Slovák a další členové rady a zastupitelstva Zlínského kraje.
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová