Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Nejkvalitnější preventivní programy za školní rok 2009/2010

​Preventivní programy, které byly zpracovány školami a školskými zařízeními za školní rok 2009/2010. , byly hodnoceny z hlediska důrazu na jejich kvalitní zajištění, na zvyšování úrovně vzdělávání školních metodiků prevence, na vypracování vlastních programů proti šikanování a z hlediska cílené a adresné práce s dětskými kolektivy.

Základem primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních Zlínského kraje jsou preventivní programy (dále jen PP), které zpracovávají všechny školy a školská zařízení Zlínského kraje v souladu s dokumenty MŠMT ČR.
 
Podkladem pro vyhodnocení MPP se stala metodika Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK, na základě které bylo realizováno vyhodnocení preventivních programů, zpracovaných školami a školskými zařízeními. V rámci autoevaluačních a evaluačních kritérií byl kladen důraz na zajištění kvalitních preventivních programů, zvyšování úrovně vzdělávání školních metodiků prevence, vypracování vlastních programů proti šikanování, cílenou a adresnou práci s dětskými kolektivy.
 
V rámci nastavení srovnatelných evaluačních podmínek pro přípravu, realizaci a následné vyhodnocení jsou školy a školská zařízení rozděleny do čtyř kategorií:
  • základní školy, které nemají všechny ročníky (dále jen neúplné základní školy)
  • základní školy
  • střední školy
  • speciální školy a školská zařízení s ohledem na územní působnost detašovaných pracovišť Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín.
V lednu 2011 bylo Odborem školství, mládeže a sportu KÚ ZK a okresními metodiky prevence a pracovníky krajské poradny evaluováno celkem 255 PP, které odevzdaly školy a školská zařízení v termínu do 30. 9. 2010 v rámci vlastní autoevaluace.
 
Při vyhodnocení MMP vycházely školy a školská zařízení především z potřeb vlastní školy a svých žáků, se záměrem eliminace všech negativních projevů chování a jednání. Důraz, který byl přikládán vzdělávání pedagogických pracovníků v prevenci, se postupně promítá do přípravy vlastních akcí a aktivit, jejichž nositeli jsou školní metodici prevence ve spolupráci s pedagogickým sborem a vedením školy. Rozpracovávány jsou osvědčené aktivity například peer programy, komponované programy, kvalitní volnočasové aktivity, několikadenní pobytové akce, víkendové a seznamovací akce. Nosným prvkem při realizaci primární prevence se stalo projektové vyučování a projektové dny, procházející napříč předměty, tak aby se prevence dotkla všech žáků a stala se součástí výuky.
 
V přiloženém souboru najdete seznam 80 škol a školských zařízení s nejkvalitnějšími preventivními programy za školní rok 2009/2010.
 
Ocenění 16 nejlepších, jejich seznam je také v příloze, se uskuteční dne 28. 4. 2011 v aule Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy v Kroměříži za účasti Mgr. Josefa Slováka, radního pro školství Zlínského kraje a dalších představitelů kraje a odborných institucí.
 
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová