Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
IX. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování
​​IX. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování určená pro základní a střední školy se uskutečnila dne 22. 10. 2015, v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín.

S prevencí rizikového chování se setkáváme v různých formách a podobách po celý život. Od nejútlejšího věku až po ten seniorský. Nejintenzivnější je prevence ve školách a školských zařízeních.

Konferenci zahájil radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Petr Navrátil.

IX. krajská konference se zaměřila na téma „Jak bojovat proti závislostem“. Hlavními lektory byli MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín a PhDr. Lenka Svobodová - psycholožka. Lektoři a další přizvaní odborníci se zabývali tématem závislosti z pohledu psychiatrie a psychologie, či praktickými zkušenosti s tou problematikou. MUDr. PhDr. Miroslav Orel hovořil na téma: „Kořeny a vznik závislosti z pohledu psychiatrie“ a PhDr. Lenka Svobodová na téma: „Jak bojovat proti závislostem aneb závislost není jen o drogách a alkoholu. Na konferenci také vystoupili školní metodici prevence, kteří zde prezentovali své příklady dobré praxe za své školy. Nechyběla ani Policie ČR, zastoupená Bc. Jitkou Lysáčkovou a Mgr. PhDr. Pavlem Benediktem Stránským.

Závislost je slovo, které má většina lidí spojené s drogami, alkoholem či cigaretami. Ale doba přináší i mnoho jiných druhů závislostí – závislí můžeme být nejen na látkách, ale i na osobách, věcech, činnostech nebo prožitcích. Čím dál více se však objevuje netolismus – závislost na drogách virtuálních (mobilní telefon, PC, internet, TV, videa, hry, automaty, apod.). Cílem krajské konference je upozornit, že v důsledku změny životního stylu, nárůstu stresu či vlivu médií dochází k posunu norem, což se výrazně projevuje na (ne)účinnosti preventivních opatření. Lze závislostem předcházet? A jak? Se změnami ve společnosti musí jít ruku v ruce i změny v přístupu k prevenci. Dřívější a osvědčené preventivní metody se často stávají nejen nefunkčními, ale i kontraproduktivními. Konference nastíní, které přístupy to jsou a jak zakomponovat změny ve společnosti do přístupu k problematice závislostí a prevenci přizpůsobit co nejvíce době.


Prezentace ke stažení

Aktuality z MŠMT a ZK_Šárka Kostková.pdfAktuality z MŠMT a ZK_Šárka Kostková.pdf

Kořeny a vznik závislosti_Miroslav Orel.pdfKořeny a vznik závislosti_Miroslav Orel.pdf

Jak bojovat proti závislostem_Lenka Svobodová.pdfJak bojovat proti závislostem_Lenka Svobodová.pdf

Policie ČR OTP Zlín - kontakty a činnost 2015.pdfPolicie ČR OTP Zlín - kontakty a činnost 2015.pdf

ZŠ Otrokovice_příklad dobré praxe.pdfZŠ Otrokovice_příklad dobré praxe.pdf

prezentace GYM_HOLESOV_Prima_je_prima.ppsxprezentace GYM_HOLESOV_Prima_je_prima.ppsx


Fotogalerie

151022 Konference prevence 026.jpg
151022 Konference prevence 031.jpg
151022 Konference prevence 011.jpg

151022 Konference prevence 022.jpg
151022 Konference prevence 007.jpg

151022 Konference prevence 039.jpg

151022 Konference prevence 047.jpg


151022 Konference prevence 050.jpg
151022 Konference prevence 048.jpg

​ 

Autor: Šárka Kostková
Vložil/a: Martina Němcová