Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Aktualizovaná metodika k řešení šikany

Ministerstvo školství aktualizovalo metodické pomůcky pro školy při řešení šikany. Kromě Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních z roku 2013, který byl doplněn například o téma šikany učitele žákem, připravilo také další metodické materiály.

„Doposud jsme ve všech doporučeních zapomínali na to, že obětí šikany mohli být i samotní učitelé. Mým hlavním úkolem je proto zajistit bezpečí a respekt na školách učitelkám i učitelům. MŠMT proto připravilo a nyní představuje celou řadu změn v pedagogické, právní i ekonomické podpoře v rámci řešení šikany,“ řekla ministryně Valachová.

Kromě uvedených metodických materiálů provede Česká školní inspekce celoplošné tematické šetření na téma výskytu šikany ve školách a školských zařízeních.

„Na základě výsledků šetření pak navrhneme doporučení k úpravě metodických materiálů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu zlepšování klimatu ve školách,“ řekl k záměru ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Ministerstvo školství dále posílí důraz na realizaci aktivit v oblasti primární prevence, na které posílá ročně z dotačních řízení 20 milionů korun, zvláště na téma šikany a kyberšikany.

Metodické pomůcky k řešení šikany​

 Navrhovaná opatření k oblasti šikany ve šk.prostředí.pdf

 Poznámky k možnostem právního řešení šikany.pdf

 Přehled institucí poskytujících metodickou pomoc.pdf


Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz ​


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová