Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

European Schoolnet

​Úvodní text podsekce

 • Kontaktní a plánovací seminář v oblasti odborného školství

  30. 5. 2018, Martina Němcová

  Zástupci středních škol, odborných škol, učilišť a vyšších odborných škol se mohou zúčastnit česko-německého kontaktního a plánovacího semináře, jehož cílem bude zejména zprostředkování partnerství mezi českými a německými vzdělávacími organizacemi. Seminář se koná ve dnech 5.-7.10. 2018 v Chamu, SRN. Přihlášky do 9. 9. 2018.
  »Celý článek«

 • Možnosti financování mezinárodní spolupráce

  21. 3. 2016, Martina Němcová

  Inspirativní pohled na možné zdroje financování mezinárodní spolupráce dle různých úrovní připravilo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.
  »Celý článek«

 • Kde hledat inspiraci a partnery při tvorbě mezinárodních projektů

  7. 3. 2016, Martina Němcová

  Téma a partner – to jsou základní předpoklady úspěšně zpracovaného mezinárodního projektu. Kam však jít pro inspiraci a kde hledat zahraniční partnery? Vyzkoušejte naše tipy.
  »Celý článek«

 • Do Německa na zkušenou! - bezplatná prezentace pro žákyně a žáky SŠ o jejich možnostech v Německu

  4. 4. 2018, Martina Němcová

  Havní myšlenka projektu Česko-německého fóra mládeže „Do Německa na zkušenou! – Versuch´s mal in Deutschland!“ je informovat co nejvíce mladých lidí v České republice o jejich možnostech v Německu.
  »Celý článek«

 • AFS Mezikulturní programy

  7. 3. 2016, Martina Němcová

  AFS nabízí studium v zahraničí po dobu 3 či 6 měsíců nebo celého školního roku. Zaměřuje se nejen na studium v Evropě a v Severní Americe, ale také v Asii a Oceánii, Střední Americe, Jižní Americe nebo nejnověji i studium v Africe.
  »Celý článek«

 • Program podpory odborných praxí v Německu

  4. 4. 2018, Martina Němcová

  Program umožňuje žákyním a žákům středních odborných škol a studentkám a studentům vyšších odborných škol absolvovat praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či v institucích veřejné správy v sousední zemi. Příjem žádostí o financování odborné praxe na 1. nebo 2. čtvrtletí 2019 probíhá do 30. 9. 2018.
  »Celý článek«

 • Česko-německý fond budoucnosti

  4. 4. 2018, Martina Němcová

  Podpora Fondu budoucnosti směřuje k partnerství škol všech stupňů, jakož i k aktivitám, které jsou v jejich rámci naplánovány. Patří sem i dlouhodobé výměnné projekty, jakými jsou roční pobyty žáků středních škol na hostitelských školách v sousední zemi. Nejbližší termín pro podání žádosti: 30. 6. 2018.
  »Celý článek«

 • CEI - Středoevropská iniciativa

  4. 4. 2018, Martina Němcová

  Středoevropská iniciativa vyhlásila výzvu k podávání návrhů projektů podporujících přenos know-how a dobré praxe z členských do nečlenských zemí EU. Příjem žádostí do Výzvy pro rok 2018 probíhá do 8. května 2018.
  »Celý článek«