Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Erasmus+ Výzva k předkládání návrhů 2019

Evropská komise zveřejnila Erasmus+ Call 2019. V článku najdete celé znění Výzvy, přehled aktivit a jednotlivé termíny. Zveřejňujeme také Průvodce programem Erasmus+ v českém jazyce.

 Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

 • mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

 

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

 • strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • znalostní aliance
 • aliance odvětvových dovedností
 • budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • budování kapacit v oblasti mládeže

 

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

 • projekty v rámci dialogu s mládeží

 

Činnosti programu Jean Monnet

 • katedry programu Jean Monnet
 • moduly programu Jean Monnet
 • centra excelence programu Jean Monnet
 • podpora programu Jean Monnet pro sdružení
 • sítě programu Jean Monnet
 • projekty programu Jean Monnet

 

Sport

 • partnerství založená na spolupráci
 • malá partnerství založená na spolupráci
 • neziskové evropské sportovní akce

 

Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

 


Všech akcí programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto země programu:

 • členské státy Evropské unie
 • země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko
 • kandidátské země EU: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko

 

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím z partnerských zemí.


Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

 


Uzávěrka pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.


Klíčová akce 1

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých

Upozornění pro prvožadatele z odborných škol: V letošní výzvě bude nově zohledňováno, zda žádost podává nováček (organizace, která v programu Erasmus+ v sektoru odborného vzdělávání a přípravy ještě nerealizovala projekt), či zda žádost zahrnuje účastníky s omezenými příležitostmi. 

5. února 2019

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

5. února 2019

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

30. dubna 2019

mobilita jednotlivců v oblasti mládeže

1. října 2019

sdílené magisterské studium Erasmus Mundus

14. února 2019

​společné magisterské studium Erasmus Mundus - společná výzva EU-Japonsko
​1. dubna 2019

Klíčová akce 2

strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

21. března 2019

strategická partnerství v oblasti mládeže

5. února 2019

strategická partnerství v oblasti mládeže

30. dubna 2019

strategická partnerství v oblasti mládeže

1. října 2019

znalostní aliance

28. února 2019

​aliance odvětvových dovedností
​28. února 2019

budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání

7. února 2019

budování kapacit v oblasti mládeže

24. ledna 2019

​Evropské univerzity
​28. února 2019

Klíčová akce 3

projekty v rámci dialogu s mládeží

               5. února 2019

 

              30. dubna 2019

 

              1. října 2019

Akce programu Jean Monnet

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě, projekty

22. února 2019

Akce v oblasti sportu

partnerství založená na spolupráci

4. dubna 2019

malá partnerství založená na spolupráci

4. dubna 2019

neziskové evropské sportovní akce

4. dubna 2019

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci programem Erasmus+. Průvodce programem Erasmus+ představuje nedílnou součást této výzvy k předkládání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v něm popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


Související dokumenty

 Výzva k předkládání návrhů 2019.pdf

 Průvodce programem Erasmus+ v českém jazyce.pdf  Zdroj: Evropská komise, Erasmus+


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová