Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Erasmus+ Výzva 2018 – Partnerství škol nově a jednoduše

Partnerství škol je novým typem projektu, který je určen výhradně školám a tomu je přizpůsobena i kratší a jednodušší žádost o grant. Zvýšená podpora bude také věnována různým typům mobilit učitelek a učitelů a žákyň a žáků. Celkový rozpočet přidělený v Evropě na tento typ projektů je 280 mil EUR.


Dům zahraniční spolupráce pořádá informační semináře, webináře a konzultace pro budoucí žadatele o projekty Partnerství škol v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 ve Výzvě 2018

Do projektů se může zapojit jakákoli MŠ, ZŠ, a SŠ zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT (včetně ZUŠ a škol speciálních).

V rámci projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti a organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Zvýšená podpora je také věnována různým typům mobilit učitelů a žáků. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže.

Cílem listopadových a prosincových seminářů/webinářů je seznámit žadatele s veškerými důležitými informacemi spojenými s obsahem projektu – tedy jak by měl projekt vypadat, co by měl obsahovat, jaké aktivity a mobility je možné realizovat a na co si při plánování projektů dát pozor. K dispozici bude také draft vzorových otázek, které budou součástí žádosti o projekt. Součástí těchto seminářů nebude konkrétní školení k vyplňování žádostí.

Cílem lednových seminářů/webinářů je konkrétní školení k vyplňování žádostí o projekt. Od Výzvy 2018 již nebudou formuláře ve formě interaktivního pdf, žádosti se budou podávat prostřednictvím online formulářů (tzv. web-forms).

 

Semináře v roce 2017 a v roce 2018 (semináře budou probíhat v budově DZS):

  • středa 29. 11. 2017 od 10:00 do 12:00 – informační seminář primárně určen pro žadatele, kteří dosud o projekt v rámci programu Erasmus+ KA2 nežádali. Registrace on-line na stránkách Domu zahraniční spolupráce.
  • pondělí 4. 12. 2017 od 13:00 do 15:00 – informační seminář primárně určen pro žadatele, kteří již žádali o projekt v rámci programu Erasmus+ KA2. Registrace on-line na stránkách Domu zahraniční spolupráce.
  • úterý 9. 1. 2018 od 10:00 do 14:00 – seminář k podávání a vyplňování žádosti projektů KA2 partnerství škol. Odkaz na registraci bude zveřejněn později. Sledujte stránky Domu zahraniční spolupráce v sekci Školní vzdělávání.

Webináře (online semináře) v roce 2017 a v roce 2018:

  • čtvrtek 16. 11. 2017 od 15:00 do 17:00 – informační webinář primárně určen pro žadatele, kteří dosud o projekt v rámci programu Erasmus+ KA2 nežádali. Registrace on-line na stránkách Domu zahraniční spolupráce.
  • pondělí 11. 12. 2017 od 15:00 do 17:00 - informační webinář primárně určen pro žadatele, kteří již projekt v rámci programu Erasmus+ KA2 realizovali. Registrace on-line na stránkách Domu zahraniční spolupráce. 
  • středa 17. 1. 2017 – webinář k podávání a vyplňování žádosti projektů KA2 partnerství škol. Odkaz na registraci bude zveřejněn později. Sledujte stránky Domu zahraniční spolupráce v sekci Školní vzdělávání.
  • čtvrtek 25. 1. 2017 – webinář k podávání a vyplňování žádosti projektů KA2 partnerství škol. Odkaz na registraci bude zveřejněn později. Sledujte stránky Domu zahraniční spolupráce v sekci Školní vzdělávání.

Od února 2018 až do termínu podání žádostí KA2 (21. 3. 2018) budou také pravidelně probíhat online konzultace. Konkrétní termíny těchto konzultací budou upřesněny na stránkách Domu zahraniční spolupráce začátkem roku 2018. 

 

Leták E+ Partnerství škol.pdf


Zdroj: Dům zahraniční spolupráce, www.naerasmusplus.cz

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová