Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Erasmus+ Výzva 2018 – Partnerství škol nově a jednoduše

Partnerství škol je novým typem projektu, který je určen výhradně školám a tomu je přizpůsobena i kratší a jednodušší žádost o grant. Zvýšená podpora bude také věnována různým typům mobilit učitelek a učitelů a žákyň a žáků. Celkový rozpočet přidělený v Evropě na tento typ projektů je 280 mil EUR.


Dům zahraniční spolupráce pořádá informační semináře, webináře a konzultace pro budoucí žadatele o projekty Partnerství škol v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 ve Výzvě 2018

Do projektů se může zapojit jakákoli MŠ, ZŠ, a SŠ zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT (včetně ZUŠ a škol speciálních).

V rámci projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti a organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Zvýšená podpora je také věnována různým typům mobilit učitelů a žáků. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže.

Od února 2018 až do termínu podání žádostí KA2 (21. 3. 2018) budou také pravidelně probíhat online konzultace. Konkrétní termíny těchto konzultací budou upřesněny na stránkách Domu zahraniční spolupráce začátkem roku 2018. 

Leták E+ Partnerství škol.pdf


Zdroj: Dům zahraniční spolupráce, www.naerasmusplus.cz

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová