Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Erasmus+ Výzva k předkládání návrhů 2020

Evropská komise zveřejnila Erasmus+ Call 2020. V článku najdete celé znění Výzvy, přehled aktivit a jednotlivé termíny. 


Akce a termíny

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto činností programu Erasmus+:

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců
— mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých 5. února 2020 ve 12:00 hodin 
— mobilita jednotlivců v oblasti vysokoškolského vzdělávání 5. února 2020 ve 12:00 hodin 
— mobilita jednotlivců v oblasti mládeže 5. února 2020 ve 12:00 hodin, 30. dubna 2020 ve 12:00 hodin a 1. října 2020 ve 12:00 hodin
— sdílené magisterské studium Erasmus Mundus 13. února 2020 v 17:00 hodin

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
— strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 24. března 2020 ve 12:00 hodin
— strategická partnerství v oblasti mládeže 5. února 2020 ve 12:00 hodin, 30. dubna 2020 ve 12:00 hodin a 1. října 2020 ve 12:00 hodin
— Evropské univerzity 26. února 2020 v 17:00 hodin
— znalostní aliance 26. února 2020 v 17:00 hodin
— aliance odvětvových dovedností 26. února 2020 v 17:00 hodin
— budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání 5. února 2020 v 17:00 hodin
— budování kapacit v oblasti mládeže 5. února 2020 v 17:00 hodin

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky
— projekty v rámci dialogu s mládeží 5. února 2020 ve 12:00 hodin, 30. dubna 2020 ve 12:00 hodin a 1. října 2020 ve 12:00 hodin

Program Jean Monnet 
— katedry, moduly, centra excelence, podpora pro sdružení, sítě a projekty programu Jean Monnet 20. února 2020 v 17:00 hodin

Sport
— partnerství založená na spolupráci 2. dubna 2020 v 17:00 hodin
— malá partnerství založená na spolupráci 2. dubna 2020 v 17:00 hodin
— neziskové evropské sportovní akce 2. dubna 2020 v 17:00 hodin


Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Všech akcí programu Erasmus+ se mohou plně účastnit tyto země programu

— členské státy Evropské unie,
— země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko a Norsko,
— kandidátské země EU: Turecko, Severní Makedonie a Srbsko.

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím z partnerských zemí. Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání grantu. Jestliže Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (přičemž, pokud to bude možné, budete se moci na projektu i nadále podílet) nebo budete muset na základě příslušných ustanovení o ukončení uvedených v grantové dohodě projekt opustit.

Související dokumenty

Autor: Martina Němcová
Vložil/a: Martina Němcová