Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kde hledat inspiraci a partnery při tvorbě mezinárodních projektů

Téma a partner – to jsou základní předpoklady úspěšně zpracovaného mezinárodního projektu. Kam však jít pro inspiraci a kde hledat zahraniční partnery? Vyzkoušejte naše tipy.


​Téma projeku

Zaměření projektu a jeho obsah by měly vycházet z potřeby školy/instituce. Jinými slovy, na začátku je záležitost, kterou chceme v projektu řešit a pak teprve hledáme vhodný zdroj financování (operační program, poskytovatele grantu atp.). Inspirační portály mohou sloužit k ověření, zda se Vámi zvolené problematice už nějaký projekt před Vámi věnoval a jak. Pokud je vaše téma originální, můžete ve zdůvodnění projektu tuto skutečnost vyzdvihnout. V případě, že vámi zvolené téma se mezi již uzavřenými projekty řešilo, podívejte se na svůj projekt z jiného úhlu pohledu, inovujte, případně navažte na výsledky předchozích projektů.
 
European Shared Treasure Database
Databáze EST je známá všem, kteří realizovali projekt v rámci Programu celoživotního učení. Pro tyto projekty platila povinnost vkládat sem výstupy projektů spolu se stručným popisem tématu a obsahu projektu. Tyto informace jsou přístupné všem a výstupy si můžete stáhnout do svého PC případně objednat u realizátora projektu.
 
E.N.T.E.R. Database
Databáze E.N.T.E.R. (European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results) slouží ke sdílení informací o projektech realizovaných v rámci EU a k využívání výsledků těchto projektů. Momentálně je v databázi propagováno přes 400 projektů z celkem 35 zemí. Do databáze se můžete zaregistrovat a pak ji využít pro diseminaci výstupů vašeho projektu.
 
CEDEFOP
Jde o domovskou stránku Studijních návštěv pro odborníky ve vzdělávání, které byly realizovány v rámci Programu celoživotního učení. Evropské centrum pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) nyní po skončení Programu nabízí přehled uskutečněných studijních návštěv a zpráv účastníků návštěv. Ke stažení jsou i publikace, které vznikly jako produkt studijních návštěv.
  
 

Hledání partnerů  

Pro nalezení vhodných zahraničních partnerů můžete využít vlastní kontakty na zahraniční školy /instituce z předchozích vámi realizovaných projektů, kontakty rodičů, místních a regionálních úřadů, exportních firem, sponzorů, partnerských měst apod. případně hledat na internetu.
 
Kontaktní semináře

Kontaktní semináře jsou určeny pro zájemce o mezinárodní spolupráci na projektech strategických partnerství programu Erasmus+. Na těchto seminářích se sejdou účastníci z různých zemí zapojených do programu Erasmus+ a mají možnost dozvědět se informace o tomto programu a hlavně se osobně setkat a připravit si projekt.

Na účast na kontaktním semináři můžete získat finanční podporu. 95 % nákladů na účast na seminářích je hrazeno z prostředků DZS, 5 % je povinné spolufinancování ze strany účastníka nebo jeho vysílající organizace. Každý seminář má určené téma/cílovou skupinu, věnujte tomu pozornost při výběru.


 

Dům zahraniční spolupráce nabízí možnost účastnit se na následujících zahraničních kontaktních seminářích určených pro přípravu projektů strategických partnerství (Klíčová akce 2) v rámci programu Erasmus+:

Kritéria výběru účastníků na kontaktní semináře
  • Motivace k účasti
  • Vysílající organizace
  • Znalost programu Erasmus+ a zkušenosti s realizací projektu
  • Účast na předchozích akcích

Vybraní zájemci budou následně osloveni s dalšími informacemi.

Aktuální seznam otevřených kontaktních seminářů najdete na stránkách programu Erasmus+ v sekci Kontaktní semináře.

Odkaz: www.naerasmusplus.cz


eTwinning
eTwinning je službou, která tvoří rámec pro on-line mezinárodní spolupráci škol. Školy tak mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.
Odkaz: www.etwinning.net (po přihlášení jít na Pracovní plochu/Vyhledat účastníky eTwinningu)
 
SchoolsOnline
Portál British Council, který eviduje přes 40 tisíc registrovaných učitelů ze 180 zemí. Po přihlášení můžete vyhledávat v databázi School Search případně vyvěsit svůj požadavek na Teacher Forum. Portál obsahuje také sekci Inspirace, kde můžete získat informace o realizovaných projektech.
 
EuroApprenticeship
EuroApprenticeship je síť tvořená více než 250 organizacemi a vzdělávacími institucemi v oblasti odborného vzdělávání. Tyto instituce realizují mobility v odborném vzdělávání za účelem výkonu odborné praxe u zahraničního zaměstnavatele. Kromě praktických rad, jak realizovat takovýto projekt, najdete na stránce také vyhledávač partnerských organizací.
 
Česko-německá kontaktní databáze
Tuto databázi spravuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Pomocí databáze můžete najít vhodnou německou organizaci pro spolupráci v oblasti odborných praxí. V databázi lze vyhledávat dle různých kritérií a rovnou kontaktovat zanesené organizace nebo naopak svou organizaci zanést do databáze v rodném jazyce. Pracovnice Tandemu ji poté přeloží a zveřejní.
Koordinační cetrum česko-německých výměn mládeže Tandem vydalo pro rok 2019 aktualizovanou příručku o možnostech financování česko-německých aktivit v oblasti mládeže. Příručka je ke stažení zde:   Možnosti financování česko-německých výměn mládeže 2019.pdf 

 ​​
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová