Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zlínský kraj realizuje mezinárodní projekt zaměřený na inkluzivní vzdělávání
​Projekt partnerství Comenius Regio odstartoval úvodním projektovým meetingem, který se konal ve dnech 14. – 17. 10. 2013 ve Zlíně.
 
Partnerství Comenius Regio jsou realizována v rámci Programu celoživotního učení a podporují bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a krajů. Umožňují úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu. Cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání.
 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, která v České republice administruje Program celoživotního učení, schválila Zlínskému kraji realizaci projektu partnerství Comenius Regio s názvem Positive Integration of Roma Communities in our Schools. Projekt se realizuje od 1. 8. 2013.
 
Zlínský kraj přizval do projektu Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu a ZDVPP Zlín jako odborného garanta a dále Základní školu a Mateřskou školu Vsetín, Turkmenská a Základní školu praktickou v Rožnově pod Radhoštěm.  Zahraničním partnerem Zlínského kraje je Cardiff Council ve Velké Británii. Cardiff Council zapojil Race Equality First Ltd., organizaci zabývající se rasovou rovností, základní školu Adamsdown Primary School a střední školu Fitzalan High School.
 
Hlavním tématem projektu je, jak vytvořit ve školách podnětné prostřední, ve kterém se všechny děti cítí být respektovány. Z předběžného průzkumu, který oba partneři pro potřeby přípravy projektové žádosti udělali, vyplynulo, že v obou regionech existuje mnoho inciativ a různých přístupů k inkluzi romských dětí do vzdělávání, ale chybí možnost přenosu mezinárodních zkušeností. Pedagogové ve školách i další pedagogičtí pracovníci znají a mají možnost využívat řadu přístupů v inkluzivním vzdělávání. Obě partnerské země disponují také strategickými dokumenty a plány na podporu zapojení romských dětí do hlavního proudu vzdělávání.  V obou regionech působí nestátní neziskové organizace, které aktivně na tomto poli působí. Z pohledu obou partnerů jsou ale intervence ve prospěch romských dětí poskytovány neprovázaně, izolovaně jedna od druhé. Projekt umožní poznat a porovnat úspěšné aktivity na podporu začlenění romských dětí do vzdělávání a vytvořit společnou metodiku pro pedagogy všech typů škol a další odborníky v této oblasti. Díky vytvořené síti osobních kontaktů se bude i do budoucna lépe navazovat mezinárodní spolupráce v této oblasti, což přispěje k naplňování priorit Evropské komise v oblasti inkluzivního vzdělávání a multikulturní výchovy.   
 
Projekt odstartoval úvodním setkáním všech partnerů ve Zlíně. Setkání se konalo ve dnech 14. – 17. 10. 2013. Hosty z Cardiffu přijal radní ZK pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Petr Navrátil a vedoucí odboru školství mládeže a sportu PhDr. Stanislav Minařík. Na programu byla také návštěva Vsetína, kde byli hosté detailně seznámeni se systémem podpory vzdělávání a aktivního trávení volného času zejména romských dětí. Delegaci přijal také místostarosta města Petr Kořenek a radní města Květoslava Othová. Poslední den programu byl věnován roli Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP v oblasti integrace a inkluze a také proběhlo jednání projektového týmu.
 
Nejbližší projektovou aktivitou je výzkum mezi žákyněmi a žáky zapojených škol na téma „Jak se ti líbí ve škole“, který má zjistit, zda se děti ve školách cítí být přijímány pozitivně a s respektem k jejich kulturním odlišnostem. Výzkum proběhne na jaře roku 2014, výsledky očekáváme během prázdnin.
 
Projekt je financován z Programu celoživotního učení.
EU_flag_LLP_EN-01.jpg

 
 
Bližší informace podá: Martina Navrátilová, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 740.  
 
Z přijetí radním a vedoucím odboru školství
Foto: Radovan Výsmek
IMG_1315.JPG

IMG_1318.JPG

Z návštěvy Vsetína
Foto: MěÚ Vsetín
155.JPG

175.JPG

 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová