Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Comenius Regio: Studijní cesta do Cardiffu – multikulturní škola v praxi

​Comenius Regio: Studijní cesta do Cardiffu – multikulturní škola v praxi  

Ve dnech 31. 3. – 3. 4. 2014 se konala studijní cesta zástupců Zlínského kraje do Cardiffu. Cílem bylo poznat tamější systém vzdělávání dětí z nejrůznějších etnik a sdílet poznatky a informace z této oblasti s pedagogy z partnerských škol.
 
Delegace sestávala z radního pro oblast školství, mládeže a sportu ZK Petra Navrátila, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK Stanislava Minaříka, vedení zapojených základních škol a ředitele Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP Zlín. Dále se účastnili psychologové a speciální pedagogové. Návštěva Cardiffu byla zahájena přijetím starostou města, následovala návštěva partnerských škol. Organizátoři nám umožnili strávit vždy jeden celý den v dané škole a tak co nejvíce splynout s přirozeným chodem školy, potkat se a diskutovat s pedagogy a vedením, mluvit se žáky.  

Mansion House1.JPG

l je střední školou (vzdělává děti ve věku 11 – 18 let). Škola vzdělává kolem 1 400 žáků a zaměstnává 96 vyučujících. Až 68% žákyň a žáků nemá angličtinu jako mateřský jazyk. Jak je pro britské školy typické, etnické menšiny jsou zde široce zastoupeny. Výroční zpráva školy uvádí, že po nejpočetnější skupině bílých Britů jsou zde žáci a žákyně z Bangladéše, Pákistánu, Somálska, Indie, Jemenu, Afghánistánu. Čeští žáci (Romové) představují 1,4%. Otázku rovnoprávného přístupu upravují v každoročně aktualizovaném Strategickém plánu rovných práv, který je ke stažení ze stránek školy.  
 
Adamsdown Primary plní v britském vzdělávacím systému funkci základní školy. Momentálně mají 240 žákyň a žáků a 37 vyučujících. Žákyně a žáci pocházejí z různého etnického prostředí, Nejpočetnějšími skupinami jsou Somálci 20%, bílí Britové 16% a Češi (Romové) 14%. Jako mateřský jazyk používají žáci Angličtinu 24%, Somálštinu 20%, Arabštinu 17%, Češtinu 14%, Bengálštinu 5%, Urdštinu 5% a zbytek mluví jinými jazyky. Škola integruje žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotně postižené. Rovný přístup ke všem žákyním a žákům školy je zde, stejně jako ve střední škole Fitzalan, samozřejmostí. Také tato škola vypracovává Politiku rovných práv, kterou zveřejňuje na svých stránkách.
 
Účastníci cesty zpracovali po návratu podrobné zprávy. Zde jsou vybrány nejzajímavější postřehy:
 
„inspirativní byl model hodnocení a motivování žáků“
 
„důraz na interakci a zapojení žáků, snaha smazávat a tolerovat rozdíly v kultuře, jazyce, barvě pleti“
 
„respekt k odlišnostem žáků, vysoká míra aktivity, neučit ze stupínku, ale být se žáky přímo v lavicích“
 
„není kladen důraz jen na znalosti, ale také na sdílení zážitků -  společné ranní kruhy, zapojení žáků do společného zpívání, divadla…“
 
„učitelé jsou po dobu vyučování mezi dětmi pořád (nezavřou se do kabinetů jako u nás)“
 
„promyšlený motivační systém průběžného hodnocení chování a prospěchu žáků školy“
 
 
 
Nejbližší projektovou aktivitou je další setkání zástupců všech zapojených institucí. Proběhne ve Zlíně ve dnech 4. – 6. 6. 2014.  Na programu je návštěva Základní školy a Mateřské školy Vsetín, Turkmenská a dále projektový meeting za účelem naplánování dalších aktivit a tvorby společné průběžné zprávy o projektu.
 
Projekt je financován z Programu celoživotního učení.
 EU_flag_LLP_EN-01.jpg

 
Bližší informace podá: Martina Navrátilová, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 740.  
 
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová