Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Partnerství Leonardo da Vinci: Zlínský kraj přivítal odborníky na kariérové poradenství z Velké Británie a Irska
EU_flag_LLP_EN-01.jpg         COF Logo_malé.jpg

Cílem návštěvy bylo umožnit kariérovým poradcům poznat, jak poradenství funguje v České republice a v jakých institucích je dětem a mládeži poskytováno.
 
Základní teoretické poznatky hosté získali během dopoledního semináře, který se uskutečnil ve čtvrtek 19. 1. v prostorách Odboru školství, mládeže a sportu. O národním projektu VIP Kariéra II referoval Ing. Jiří Vojtěch z Národního ústavu pro vzdělávání. Projekt má pomoci kariérovému a pedagogicko-psychologickému poradenství na školách, zároveň mimo jiné realizuje web www.infoabsolvent.cz, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. O nástrojích pro podporu kariérového poradenství hovořil Ing. Bohuslav Boček ze společnosti Trexima. Hostům představil například portál Budoucnost profesí, který se zabývá předvídáním kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů, JOB-TIP , Integrovaný systém typových pozic nebo Národní soustavu povolání. Ve své prezentaci shrnul postatu efektivního kariérového poradenství a dotkl se i problematiky kariérového poradenství ve školách.

IMG_9650.jpg

Den první - vzdělávací instituce
Protože tématem studijní návštěvy ve Zlínském kraji byla role institucí, hlavní náplň tvořily návštěvy ve školách a dalších institucích, které mají ke kariérovému poradenství a obecně k práci s mladými lidmi co říci. Na programu prvního dne se tedy objevila Základní škola Fryšták s výchovnou poradkyní Mgr. Miluší Šafářovou, pedagožkou, která byla v roce 2010 oceněna v anketě Zlatý Ámos. Hosté pak pokračovali do Střední průmyslové školy Zlín, kde se opět setkali jak s ředitelem školy, tak výchovnou a kariérovou poradkyní Mgr. Janou Vondřejcovou. Den završila návštěva Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hosté si v doprovodu děkana doc. Čermáka prohlédli fakultu a dozvěděli se také o projektu Portál Kariéra UTB, který usnadňuje studentům UTB hledání zaměstnání, praxí či stáží a umožňuje přímou komunikaci se zaměstnavateli. Portál hostům prezentoval doc. Tuček, prorektor pro sociální záležitosti.
 
Den druhý - trh práce i volný čas
Následující den uvítal hosty na půdě Úřadu práce ČR - krajské pobočky ve Zlíně Mgr. Petr Janíček, ředitel pobočky a se svým týmem nejprve prezentoval aktuální situaci v oblasti trhu práce ve Zlínském kraji. Poté provedl hosty úřadem. Zásadní část prohlídky se odehrála v Informačním a poradenském středisku, kde pracovnice úřadu vysvětlily hostům, jak pracují s mladými lidmi, případně jaké programy jsou určeny dětem ze základních škol a žákům posledních ročníků škol středních. Z problematiky nezaměstnanosti se pak hosté posunuli k problematice zaměstnanosti a navštívili společnost Barum Continental, spol. s r. o. v Otrokovicích. Společnost se může pochlubit propracovaným systémem náboru pracovníků a následné péče o jejich kariérní rozvoj v rámci firmy. Zpestřením byla jistě i prohlídka výroby.
 
Odpoledne patřilo již volnému času, ale nikoliv hostů nýbrž dětí a mládeže. V rámci programu si hosté prohlédli Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě, kde kromě široké nabídky volnočasových aktivit zaznamenali také příjemnou atmosféru, která zde panovala. Dle ředitelky DDM paní Kunčarové je tajemství úspěchu ve sledování toho, co zrovna „frčí“ a schopnosti flexibilně reagovat nabídkou odpovídajícího kurzu nebo akce. Příjemný pracovní den zakončila návštěva Salesiánského klubu mládeže Zlín, který představil vedoucí klubu Petr Kopřiva. Dobrovolníci, kteří zde pracují, nabízejí pestrou skladbu volnočasových aktivit a zaměřují se i na děti ze sociálně slabých rodin, které více potřebují odbornou podporu a pomoc.
 
Závěr
Program celé návštěvy byl náročný a plný nových informací. Jako odpočinek si v pátek večer naši hosté vybrali návštěvu hokejového utkání Zlín - Mladá Boleslav. Zlínský tým vzali za svůj a vehementně fandili. Výsledná prohra dojem z návštěvy ve Zlíně nezkazila a neubrala nic na příjemné atmosféře. Na oficiální hodnocení studijní návštěvy si Zlínský kraj ještě chvíli počká, ale už nyní lze konstatovat, že když se spojí zvídavá skupina kariérových poradců, kteří skutečně své práci rozumějí na jedné straně a skupina vstřícných a nesmírně profesionálních řečníků a hostitelů exkurzí na straně druhé, je z pohledu organizátora takovéto akce úspěch téměř jistý.


IMG_9644.jpg

Foto: Petr Zákutný

 
Tento projekt je realizován v rámci evropského Programu celoživotního učení, který v České republice administruje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.
 
Bližší informace podá: Martina Navrátilová, tel: 577 043 740, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz
 
Study Visit Report Zlín_January 2012.pdfStudy Visit Report Zlín_January 2012.pdf
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová