Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Partnerství Leonardo da Vinci: Projekt Careers of the Future byl úspěšně zakončen v Irsku
EU_flag_LLP_EN-01.jpg                 COF Logo_malé.jpg

Hostitelem konference byl Galway Technical Institute, jeden z partnerů projektu. Pozváni byli, kromě členů projektového týmu, také kariéroví poradci a další odborníci ze školské či poradenské sféry. Smyslem konference bylo shrnout dosavadní spolupráci a představit výsledky projektu. Důležitou součástí konference byla i evaluace projektu a jeho přínosu k práci kariérových poradců a poradkyň, případně pozitivních dopadů na celou školu/instituci.
 

Pozitivní dopady na každodenní práci kariérových poradců a poradkyň

 • Lepší využití informací o trhu práce při poskytování poradenství
 • Sledování studentek a studentů i po ukončení školy
 • Vylepšení webových stránek o kariérovém poradenství a efektivnější propagace celkově
 • Nový přístup ke kariérovému poradenství
 • Využití starších studentek a studentů pro mentorování při výkonu odborných praxí
 • Větší využívání kariérových portálů
 • Posílení spolupráce mezi poradenskými institucemi
 • Zapojení učitelů odborných předmětů do poradenství o volbě povolání
 • Lepší znalost dalších poradenských zařízení, kam lze studentku/studenta v případě potřeby odkázat
 • Inspirace z fotbalového klubu West Bromwich Albion (zapojit mládežnické sportovní kluby do vzdělávacích a poradenských aktivit)
 • Zlepšení stávajících vztahů se zaměstnavateli a navázání nových

Přínosy pro zapojené instituce

 • Získání praktických návodů, jak zlepšit poradenské služby, aby lépe odpovídaly současným nárokům na kariérové poradenství. Efektivnější využití ICT při poradenství
 • Kariérové poradenství jako podpora mladých lidí při dosahování jejich snů, ale také jako ujištění, že jejich sny jsou realistické
 • 7 organizací zřizovaných Sandwell MBC se zapojilo do Programu celoživotního učení - podalo žádosti v rámci Leonardo da Vinci. Všechny byly schváleny
 • Sandwell MBC organizuje vlastní mobilitní projekty
 • Zlínský kraj podal v rámci Výzvy 2013 další projekt zaměřený na zlepšení poradenských služeb poskytovaných školami
 • GTI pokračuje ve svém zapojení do mnoha evropských projektů

Seznam kompetencí „ideálního“ kariérového poradce – hlavní výstup projektu

Celý projekt byl zaměřen na poznání systémů kariérového poradenství v partnerských zemích, ale všímali jsme si i samotné pozice kariérových poradců a poradkyň. Zkoumali a porovnávali jsme jejich pracovní náplně, zajímalo nás, jak mají vybavené pracoviště. Ptali jsme se, jaké jsou požadované znalosti, dovednosti a kompetence na tuto pozici.
 
Na konferenci byli hosté seznámeni s výsledky našeho výzkumu. Během prezentace probíhala debata, které příklady by se daly obecně doporučit. V další fázi sestavíme přehled těchto doporučení a vydáme ve formě letáku.
 
Celou prezentaci o kompetencích kariérových poradců a poradkyň najdete ke stažení pod tímto článkem.
 
photo.jpg
 
Projektový tým s ředitelkou GTI. Zleva: Geraldine Gibbons, ředitelka GTI, Ana Paula Pereira, Escola Secundária do Castelo da Maia - Portugalsko, Brian Martin, Sandwell MBC - Velká Británie, Martina Navrátilová, Zlínský kraj - Česká republika, John McLoughlin, GTI - Irsko
 
Foto: GTI
 
Bližší informace podá: Martina Navrátilová, Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK, tel: 577 043 740, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz

 

Presentation Careers Counsellor.pdf Presentation Careers Counsellor.pdf

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová