Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Partnerství Leonardo da Vinci: Jak funguje kariérové poradenství ve Velké Británii?
 ​EU_flag_LLP_EN-01.jpg                  COF Logo_malé.jpg
Organizátorem této návštěvy byl Sandwell Metropolitan Borough Council (místní úřad s kompetencemi ve školství, dále jen Sandwell MBC) - náš partner v tomto projektu. Delegaci ze Zlínského kraje vedl radní pro oblast školství, mládeže a sportu Mgr. Josef Slovák a tvořili ji ředitelé středních škol, výchovné poradkyně ze středních škol a také zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje. Dalšími partnery Zlínského kraje jsou dvě odborné školy z Portugalska a Irska, které do Birminghamu vyslaly také své delegace. Skupina účastníků tak čítala celkem 28 osob.
 
Tématem studijní návštěvy bylo poradenství pro mladé lidi v obtížné životní situaci a program se skládal z návštěv mnoha organizací, které se kariérovému poradenství i poradenství mladým obecně věnují. Program odstartoval přijetím celé skupiny zástupci úřadu Sandwell MBC. U setkání byl přítomen člen Rady města zodpovědný za oblastí dětí a rodin Bob Badham, výkonný ředitel úřadu Jan Britton a Brian Aldridge, vedoucí odboru pro vzdělávání a kulturu.
 
IMG_5355.jpg

V další části programu jsme navštívili například nadaci Albion Foundation, která je zřízena při fotbalovém klubu West Bromwich Albion a zaměřuje se na děti a mládež z problémového prostředí nebo s kázeňskými problémy. Realizují pro ně krátkodobé programy, ve kterých jim pomáhají začlenit se zpět do školního kolektivu, získat sebekontrolu, zlepšit si prospěch atd.
 
IMG_5365.jpg

Zajímavým zastavením byla strojírenská firma Hadley Group v místní části Smethwick. Firma si vzdělává své budoucí zaměstnance sama v několika učebních oborech. Měli jsme možnost mluvit s dvěma studenty, kteří právě ve firmě absolvovali učební obor a jejich hodnocení bylo velmi pozitivní. Hlavní výhodou je získání praktických znalostí a zkušeností z oboru, jistota budoucího zaměstnání a úspěšnost v případném dalším studiu na univerzitě.
 
Rowley Campus – St Michaels, Whiteheath and Westminster Special School jsou tři různé školy umístěné ve společném kampusu. Věnují se převážně dětem ze znevýhodněného prostředí, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotně postiženým dětem. Speciálně škola Whiteheath se stará o děti, které nemohou navštěvovat normální školu kvůli zdravotním nebo psychických problémům. Učitelé navštěvují děti doma nebo v nemocnicích a snaží se, aby děti nezameškávaly učivo. Zároveň je jim poskytována psychologická pomoc a podpora.
 
IMG_5383.jpg

Klasický čaj o páté nám byl nabídnut v křesťanském zařízení pro mládež Krunch, se snaží nabídnout rozumnou alternativu mladým lidem, kteří jsou na ulici nebo přímo členy pouličního gangu, mají problémy se školní docházkou, jsou závislí na drogách. Cílovou skupinu tvoří i mladiství, kteří se stali rodiči. Krunch nabízí i krátkodobé vzdělávací programy zaměřené zejména na soft skills, které jsou akreditované, což mladým usnadňuje vstup do světa práce.
 
Connexions West Bromwich je nestátní nezisková organizace podporovaná zejména úřadem Sandwell MBC a v našem programu byla další zastávkou. Mladým lidem poskytuje poradenství, které zahrnuje výběr vhodného oboru studia ať už na střední nebo vysoké škole, zprostředkování praxe či zaměstnání, pomoc se sestavením kariérního plánu a další aktivity. Zároveň provádějí na školách včasnou diagnostiku možného předčasného opuštění školní docházky a vyvíjejí aktivity, které by mladé lidi udržely ve škole.
 
Další zastávkou byl The Public Arts Centre veWest Bromwich, což je veřejná galerie, která podporuje mladé umělce a poskytuje vzdělávací programy pro umělecké obory. Galerie vystavuje práce mladých umělců, kteří ve své tvorbě využívají moderní informační technologie a jejichž díla jsou velmi interaktivní. Samotná budova byla otevřena nedávno a je pozoruhodným architektonickým dílem.
 
IMG_5400.jpg

Sandwell College, odborná škola poskytující střední a vyšší vzdělání byla jednou z posledních navštívených institucí. Škola se může pochlubit propracovaným systémem kariérového poradenství, které poskytuje jak studentům školy tak dospělým, kteří se ve škole ucházejí o vyšší formy vzdělávání. Škola zaměstnává na plný úvazek 3 kariérové poradce a dalších 8 poradců, kteří jednak poskytují podporu kariérovým poradcům a sami také nabízejí poradenství, informace a pomoc při volbě vhodné studijní či pracovní cesty. Do poradenství jsou zapojeni také externí odborníci a poradci (například z Connexions).
 
Následovala exkurze ve výrobně čokolády Cadburys a pak již společný večer při sledování fotbalového utkání ME mezi Českou republikou a Portugalskem. Výsledek zápasu nijak nenarušil atmosféru pohody a porozumění mezi účastníky studijní cesty a z prvních hodnocení vyplývá, že cesta splnila svůj účel a byla pro její účastníky užitečná.
 
Foto: Martina Navrátilová
 
Oficiální závěrečná zpráva je ke stažení níže.
 
Tento projekt je financován z evropského Programu celoživotního učení, který v České republice administruje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.
 
Bližší informace podá: Martina Navrátilová, obor školství, mládeže a sportu KÚZK, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 740
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová