Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Partnerství Leonardo da Vinci: Jak funguje kariérové poradenství v Portugalsku?
EU_flag_LLP_EN-01.jpg                  COF Logo_malé.jpg
Organizátorem této návštěvy byla Escola Secundária do Castêlo da Maia (ESCM) – integrovaná střední odborná škola a náš partner v tomto projektu. Dalšími partnery Zlínského kraje jsou Sandwell Metropolitan Borough Council, Velká Británie (místní úřad s kompetencemi ve školství) a Galway Technical Institute, Irsko (střední odborná škola). I ostatní partneři vyslali své delegace. Skupina účastníků studijní návštěvy tak čítala celkem 14 osob.
 
Tématem studijní návštěvy bylo využití informačních a komunikačních technologií v kariérovém poradenství ve vyšším vzdělávání a program se skládal z návštěv zejména vzdělávacích institucí, které se této záležitosti věnují. Program odstartoval přijetím celé skupiny vedením ESCM. U setkání byl přítomen ředitel školy Marco Marquez, zástupce univerzity profesor Joao Gouveia, učitelky Ana Paula Pereira a Rosa Fernandez a žákyně a žáci školy. Vzdělávací systém Portugalska a školu nám představila Ana Paula Pereira, učitelka a koordinátorka projektu Careers of the Future na ESCM.
 
Escola Secundária do Castêlo da Maia je součástí Integrované střední školy Maia. Do července 2012 fungovala samostatně a nyní je součástí většího společenství škol. Integrovaná střední škola Maia má celkem 3000 žákyň a žáků a 110 učitelek a učitelů. Poskytuje vzdělání jak pro žáky a žákyně ve věku 12 – 14 let, což je ještě součást základního vzdělání, tak vzdělávání pro studenty a studentky od 15 do 17 let věku, to je střední škola, kdy je připravuje buď rovnou pro praxi, nebo pro získání vyššího stupně vzdělání. Pro středoškolské studium je možné si vybrat přírodovědné nebo humanitní zaměření, odborné zaměření či umělecké zaměření.
 
Podle školského zákona z roku 1991 mají všichni žáci a žákyně do 15 let věku nárok na psychologické poradenství, které zahrnuje i volbu povolání. Teprve od roku 1997, kdy vstoupil v platnost Decreto-Lei 300, který přináší legislativní rámec pro psychologické poradenství ve školách, školy pomalu začínají tyto služby poskytovat. Školní psycholog, který je vyškolen k poskytování kariérového poradenství, však stále nefunguje v mnoha školách. V těchto případech plní jeho funkci Diretor de Turma – třídní učitel/učitelka.
 
Kromě běžných povinností jsou tito učitelé navíc dobrovolně a ve svém volném čase poradci svých žáků a žákyň v oblasti volby dalšího studia nebo povolání. Diretor de Turma hraje v oblasti volby povolání klíčovou roli:
  • pomáhá žákyním a žákům v identifikaci problémových oblastí studia;
  • podporuje žákyně a žáky při volbě povolání nebo dalšího studia;
  • informuje o pracovních a studijních možnostech jak na místní, tak na národní úrovni;
  • komunikuje s rodiči žákyň a žáků pro nalezení jejich dalšího kariérního směřování.
Pedagožka Rosa Fernandez, která nám prezentovala kariérové poradenství, také dodala, že důležitost Diretora de Turma v oblasti volby povolání bývá často opomíjena. Tito pedagogové a pedagožky by potřebovali více prohlubovat své znalosti v oblasti kariérového poradenství a měli by být více oceňováni ze strany vedení školy i odborné veřejnosti.
 
301.jpg

Následovala debata se studentkami a studenty školy. I když kariérový poradce na jejich škole chybí, jsou o možnostech dalšího studia nebo práce dobře informováni a o svém budoucím uplatnění mají realistické představy. Je to zásluhou právě Diretora de Turma. Studentky i studenti však upřímně dodali, že nejdůležitějšími rádci ohledně jejich budoucnosti jsou rodiče, kteří mají také na jejich volbu povolání největší vliv.
 
Na programu dne byla poté návštěva vzdělávacího centra pro stavebnictví a průmysl CICCOPN. Toto centrum je soukromou vzdělávací institucí a kromě vzdělávacích kurzů pro dospělé nabízí také odborné kurzy pro mladé lidi, kteří ukončili pouze základní vzdělání a chybí jim odbornost nebo se potřebují rekvalifikovat, aby snáze našli zaměstnání. Kurzy odpovídají Národnímu rámci kvalifikací. Jako příklad dobré praxe se dá označit možnost přerušit kurz kdykoliv například z důvodu nabídky krátkodobé práce a po skončení pracovních aktivit se do kurzu zase vrátit a pokračovat.
 
Další zastávkou byla Instituto Superior da Maia (ISMAI), soukromá univerzita. Univerzita nabízí vzdělávání v oborech:
  • Umění a multimédia
  • Obnovitelné zdroje
  • Řízení kvality a bezpečnosti práce
  • Kriminologie
  • Tělesná výchova a sport
  • Personální management
Univerzita byla velmi dobře vybavená nejmodernější technikou. Informační a komunikační technologie jsou využívány jak pro chod univerzity – vnitřní systémy pro evidenci studentů, studentů hostujících na univerzitě v rámci programu Erasmus, studijních výsledků, tak také pro výuku všech oborů, které univerzita nabízí.
 
Následující den jsme měli možnost navštívit městskou knihovnu a poté Městský úřad pro školství. Radní pro oblast školství Hernâni Avelino da Costa Ribeiro nás seznámil s aktivitami, které Městský úřad realizuje v oblasti volby povolání. Za inspiraci považujeme například každoroční veletrh studijních a pracovních příležitostí, který se koná v květnu a je hojně navštěvován mladými lidmi, kteří se rozhodují o své budoucí kariéře. Na veletrhu mohou osobně hovořit se zástupci škol, zaměstnavateli, personálními poradci, zástupci profesních sdružení a dalšími.
 
304.jpg

Poslední navštívenou institucí byla nadnárodní firma EFACEC. EFACEC je portugalská společnost, která vyrábí transformátory. V pobočce v Maie nám byl představen systém náboru a zaškolování zaměstnanců a péče o jejich další rozvoj v rámci společnosti.
 
316.jpg

Kariérové poradenství v Portugalsku se zatím rozvíjí. Psychologické poradenství v oblasti volby povolání není běžnou součástí fungování škol a místa kariérových poradců/poradkyň zatím zaujímají třídní učitelé/učitelky, kteří podporují žákyně a žáky během volby další vzdělávací cesty nebo pracovní kariéry. Inspirativní bylo jejich zaujetí pro věc a entuziasmus, s jakým poradenství poskytují bez nároku na odměnu a bez většího společenského ohodnocení.
 
Oficiální závěrečná zpráva je umístěna pod článkem.
 
Foto: Martina Navrátilová
 
Tento projekt je financován z evropského Programu celoživotního učení, který v České republice administruje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.
 
Bližší informace podá: Martina Navrátilová, obor školství, mládeže a sportu KÚZK, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 740
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová