Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Partnerství Leonardo da Vinci: Jak funguje kariérové poradenství v Irsku?
​Organizátorem této návštěvy byl Galway Technical Institute (odborná škola poskytující střední a vyšší vzdělání, dále jen GTI) - náš partner v tomto projektu. Dalšími partnery Zlínského kraje jsou Sandwell Metropolitan Borough Council, Velká Británie (místní úřad s kompetencemi ve školství) a odborná škola z Portugalska. I ostatní partneři vyslali své delegace. Skupina účastníků studijní návštěvy tak čítala celkem 22 osob.
 
Tématem studijní návštěvy bylo kariérové poradenství ve vyšším vzdělávání a program se skládal z návštěv mnoha organizací, které se této záležitosti věnují. Program odstartoval přijetím celé skupiny vedením GTI. U setkání byl přítomen i člen Rady města Galway zodpovědný za oblast školství, ředitelka školy Geraldine Gibbons a kariérová poradkyně působící v GTI Alison Ward.
 
Galway Technical Institute byl založen v roce 1938, jde o školu s dlouholetou tradicí. Poskytuje jak střední stupeň vzdělání pro žáky a žákyně ve věku 13 – 16 let, tak vzdělávání pro studenty a studentky po 17. roce věku, kdy je připravuje pro získání vyššího stupně vzdělání. Přes 60% absolventů pokračuje ve vyšších formách studia (například na univerzitách), zbytek si hledá zaměstnání. Škola nově také poskytuje vzdělávání pro dospělé.
 
Kariérové poradenství v těchto typech škol vychází ze zákona o vzdělávání (Education Act) a zahrnuje:
  • identifikaci potřeb žáka/žákyně
  • poradenství ohledně volby vzdělávání
  • poradenství ohledně volby povolání
  • konzultace a spolupráce s dalšími osobami a institucemi (učitelé, vedení školy, studentská rada atd.)
  • osobní poradenství (v obtížných životních situacích, netýká se jen volby povolání)
Kariérový poradce/poradkyně má k dispozici testy pro zjištění profesní orientace žáků a žákyň. Testují se také poruchy učení nebo zvláštní nadání. Při poradenství se vhodně využívají informační technologie, ale face-to-face kontakt byl během prezentace kariérové poradkyně Alison Ward vyzdvihován jako nejdůležitější. Neopomenutelná je propagace služeb kariérového poradce – žáci, žákyně i jejich rodiče by měli vědět, že tato služba je k dispozici. Využívají se nástěnky, webová stránka školy, školní rádio, dny otevřených dveří apod.
 
Účastníci studijnní cesty v GTI
172.jpg

Youthreach Centre Galway jednou z institucí, se kterou kariéroví poradci a poradkyně spolupracují. Youtreach je celonárodní projekt, který zřizuje svá Centra po celém Irsku. Nám bylo představeno Centrum v Galway prostřednictvím jeho vedoucí Ashley Whelan. Projekt se zaměřuje na pomoc mladým nezaměstnaným mezi 15 – 20 lety, kteří mají nízkou kvalifikaci. Prostřednictvím všeobecných vzdělávacích programů, poradenství a odborných kurzů umožňuje mladým dosáhnout lepší pozice na trhu práce.
 
Další zastávkou byla církevní střední škola Coláiste Iognáid v Galway. Škola se při poskytování kariérového poradenství drží zákona o vzdělávání stejně jako GTI, čili i náplň práce kariérové poradkyně Carmel Madden je obdobná. Více bylo vyzdviženo poradenství v obtížných životních situacích žáků (Carmel řeší s žáky či žákyněmi deprese, šikanu, problémy v rodině), spolupracuje úzce s rodinami žáků, lékařem, vedením školy a dalšími.
 
Carmel Madden představuje kariérové poradenství v církevní střední škole
176.jpg
 
Galway-Mayo Institute of Technology ješkolou poskytující vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. Kariérové poradenství nám představila Bridie Killoran, kariérová poradkyně. Její práce zahrnuje běžné činnosti jako pomoc s výběrem vhodného zaměstnavatele, s přípravou CV, individuální poradenství v oblasti volby povolání či další vzdělávací dráhy (například v případě změny studijního oboru), spolupráci s dalšími institucemi. Za zmínku stojí poradenství a konzultace poskytované pedagogickému sboru (například jak jednat se studentem/studentkou v obtížné životní situaci) a rovněž zprostředkování zaměstnavatelů pro vykonání povinné praxe studentů.
 
Galway-Mayo Institute of Technology
 
183.jpg
185.jpg
 
Následující den jsme měli možnost navštívit National University of Ireland v Galway a její Career Development Centre. Univerzita má 17 tis. studentů, se kterými pracují 2 kariéroví poradci, 1 pracovník zaměřující se na přípravu studentů/studentek na výběrová řízení u zaměstnavatelů a 1 pracovník pro zprostředkování praxí a stáží během studia. Kromě individuálního poradenství realizují i skupinová sezení – semináře s přednáškami zaměstnavatelů, chodí do hodin třeba jen na 10 minut, aby propagovali své služby. Centrum je vybaveno mnoha tiskovinami o hledání práce, možnostech studia, práci v zahraničí atd. Samozřejmostí je přístup na internet.
 
National University of Ireland – nejstarší budova kampusu

127.jpg
National University of Ireland - nejnovější budova kampusu (Stavební fakulta)
 
130.jpg
Poslední navštívenou institucí byla nadnárodní firma CISCO. CISCO je americká společnost, která funguje v oblasti nejmodernějších informačních technologií. V pobočce v Galway nám byl představen propracovaný systém náboru zaměstnanců a péče o jejich další rozvoj v rámci společnosti. CISCO je firma otevřená také studentům a studentkám, kteří zde chtějí vykonat svou odbornou praxi během studia.
 
Kariérové poradenství v Irsku nás zaujalo svou komplexností. Kariérový poradce či poradkyně není jen nositel informací o možnostech vzdělávání či zaměstnání, ale funguje i ve chvílích, kdy žák nebo žákyně řeší závažnou životní situaci, poskytuje poradenství a podporu dalším členům pedagogického sboru a je prostředníkem mezi školou a světem práce.
 
Oficiální závěrečná zpráva je umístěna pod článkem.
 
Foto: Filip Pastuszek
 
Tento projekt je financován z evropského Programu celoživotního učení, který v České republice administruje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.
 
Bližší informace podá: Martina Navrátilová, obor školství, mládeže a sportu KÚZK, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 740
 

 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová