Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zlínský kraj je partnerem mezinárodního projektu, který má inspirovat Evropu

IVC.png

Celoevropské průzkumy podnikatelského prostředí ukazují, že v zemích EU klesá ochota a odvaha k soukromému podnikání (převážně k zakládání malých a středních podniků). Cílem projektu ENSPIRE EU je zvýšit evropskou podnikatelskou konkurenceschopnost a podpořit regionální ekonomický růst prostřednictvím podpory podnikatelského myšlení a podnikatelské kultury v regionech.

 
Partnerské regiony z 11 zemí EU, které se zapojily do projektu, si kladnou za cíl uskutečnit mezinárodní výměnu zkušeností a srovnání situace v oblasti podnikání znevýhodněných skupin. Výměna zkušeností se bude týkat především způsobů, jakými regionální úřady přispívají k podpoře a rozvoji podnikatelského myšlení a podnikatelské kultury.
 
Projekt se zaměřuje na 3 znevýhodněné skupiny
  1. Znevýhodněná skupina začínajících podnikatelů - lidé, kteří mají ztížený přístup k podnikání (ženy v některých případech, imigranti a tělesně postižení)
  2. Skupina s obtížným začleněním na trh práce (především dlouhodobě nezaměstnaní a lidé s nízkou kvalifikací)
  3. Studenti a absolventi středních škol
Výstupem projektu bude brožura, letáky a internetová stránka s nejlepšími postupy k podpoře podnikatelského myšlení, které budou sloužit jako inspirace nejen zapojeným partnerským regionům, ale i veřejnosti. Především jsou však výstupy projektu určeny pro budoucí politické rozhodování v této oblasti na úrovni krajů a povedou k rozšíření možností spolupráce mezi regiony.
 
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Mezinárodní spolupráce (INTERREG IV C). Celkový rozpočet činí 1 951 463,94 EUR. Realizace projektu spadá do období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012.
 
Více informací naleznete na Informačním portálu Zlínského kraje v sekci Projekty v realizaci – ENSPIRE EU
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová