Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zlínský kraj chce řešit předčasné odchody žáků ze středních škol
Mezinárodní projekt Leonardo da Vinci s názvem Safe Arrival se zaměřuje na identifikaci žáků ohrožených předčasným odchodem ze školy a nabízí možnosti, jak účinně zasáhnout ve prospěch těchto žáků.
 
 

Safe Arrival Project

Projekt jsme nazvali Safe Arrival (Bezpečný příjezd) protože chceme mladé lidi (žákyně a žáky) středních škol bezpečně dopravit do zaměstnání nebo do dalšího/vyššího stupně vzdělávání. Míra nezaměstnanosti mladých lidí se základním vzděláním nebo bez vzdělání je v České republice okolo 23%. Průměr EU je 13,5%. Podle šetření odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK opouští střední školy ve Zlínském kraji předčasně 8% žákyň a žáků.
 
Dopady předčasného opuštění školy jsou dobře známé: nízká nebo žádná kvalifikace a s tím související nezaměstnanost, vysoké riziko zneužívání drog, páchání trestné činnosti a další. Navíc, Centrum pro analýzu sociální exkluze (Centre for the Analysis of Social Exclusion) ve Velké Británii zveřejnilo v roce 2010 výsledky výzkumu, který dokazuje souvislost chudoby a nedostatku pracovních zkušeností. Riziko chudoby je u mladých lidí, kteří nikdy nepracovali, dvakrát vyšší než u těch s pracovní zkušeností.
 
Tímto projektem navazujeme na projekt Leonardo da Vinci - "Kariéra budoucnosti", který Zlínský kraj realizoval v letech 2011 – 2013. Předmětem tohoto projektu bylo poznat a porovnat systémy kariérového poradenství v partnerských zemích (Velká Británie, Irsko, Portugalsko) a nalézt příklad dobré praxe, který se dá implementovat do našeho systému. Během práce na projektu byl všem partnerům prezentován poradenský nástroj vyvinutý ve Velké Británii, který umožňuje u žáků a žákyň středních škol odhalit potenciální riziko předčasného opuštění školní docházky a následnou nezaměstnanost způsobenou nízkým stupněm vzdělání. Tento nástroj za rok svého užívání ve Velké Británii zaznamenal úspěch v podobě snížení počtu nezaměstnaných mladých lidí v daném městském obvodu o téměř 3%.
 
Zlínský kraj se rozhodl připravit návazný projekt, v jehož rámci by se poradenský nástroj po určitých úpravách implementoval do systému poradenství ve Zlínském kraji. Partnery Zlínského kraje v tomto projektu jsou:
 

Sandwell MBC, Velká Británie (úřad s regionální působnosti ve školství – obdoba KÚ)

Galway Technical Institute, Irsko (škola poskytující střední a vyšší odborné vzdělání)

Fundación Eifor de la Comunidad Valenciana,Španělsko (nadace zřizující Xabec - školu poskytující střední a vyšší odborné vzdělání)

Partners Hungary Foundation, Maďarsko (nadace zaměřující se na podporu vzdělávání Romů)

Zlínský kraj spolupracuje na zavádění poradenského nástroje do podmínek výchovného/kariérového poradenství na středních školách s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a ZDVPP Zlín.
 
Co se nám zatím podařilo?
 
  • informovat o projektu výchovné poradkyně a poradce středních škol ve Zlínském kraji
  • zapojit do projektu 10 středních škol ve Zlínském kraji
  • ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a poradci jsme zjistili důvody opuštění školy u celkem 80 bývalých žákyň a žáků těchto škol
  • identifikovali jsme rizikové faktory, které vedou žáka/žákyni k zanechání studia
  • jsme připraveni zjistit výskyt rizikových faktorů u všech žákyň a žáků prvních ročníků na zapojených školách (průzkum proběhne na podzim 2014)
SAP leták

V červnu 2014 vydali partneři projektu propagační letáky, které představují projekt a shrnují dosavadní úspěchy projekt​u. Leták pro Zlínský kraj je zde ke stažení: SAP_Flyer_CZ.pdfSAP_Flyer_CZ.pdf

Co plánujeme?
 
Identifikovat ohrožené žáky a žákyně prvních ročníků zapojených středních škol.
 
Poskytnout výchovným poradkyním a poradcům návod na efektivní a včasný zásah vedoucí ke snížení rizika zanechání studia u daného žáka či žákyně.
 
Sdílet dosavadní zkušenosti s partnery a vytvořit finální verzi poradenského nástroje.
 
Nabídnout poradenský nástroj k volnému využití výchovným poradkyním a poradcům všech typů středních škol ve Zlínském kraji.
 
Kam pro více informací?
 
Martina Němcová, projektová koordinátorka, odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK (tel. 577 043 740, e-mail: martina.nemcova@kr-zlinsky.cz
 
Gabriela Vojtěšková, odborná koordinátorka, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín (tel. 575 570 596, e-mail: Gabriela.Vojteskova@poradnazl.cz)
 
Eva Zemčíková, odborná koordinátorka, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín (tel. 572 638 148, e-mail: Eva.Zemcikova@poradnazl.cz)    
 
 EU_flag_LLP_EN-01.jpg                                                       logo_safe-arrival_WEB-SMALL.jpg

Tento projekt je realizován v rámci Programu celoživotního učení. Multilaterální projekty/Transfer inovací jsou zaměřeny na přenos (adaptaci a začlenění) inovačních obsahů nebo výstupů z předchozích projektů programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných a/nebo soukromých systémů odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Cílem projektů je zvýšení kvality evropského systému odborného vzdělávání a přípravy. Projekt Safe Arrival se právě nachází ve své polovině a očekáváme, že finální verze poradenského nástroje bude k dipozici na jaře 2015.


                  
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová