Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Studijní cesta ředitelek a ředitelů škol do Francie
​Ředitelky a ředitelé středních odborných škol a gymnázií spolu se zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje se v září 2009 zúčastnili třídenní pracovní cesty do Francie. Cestu organizoval Zlínský kraj ve spolupráci se zastoupením Zlínského kraje v Bruselu a jejím cílem byly vybrané střední školy regionu Lotrinsko. „Osobní návštěvy středních odborných škol a gymnázií bereme jako příležitost navázat kontakt s potenciálními partnery pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. Tato spolupráce pak může mít formu odborných studentských výměn nebo odborných stáží pedagogů“, uvedl PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje a vedoucí delegace.
 
Pracovní program české delegace byl zahájen setkáním se zástupci regionu Lotrinsko. Na pracovním jednání byl českou stranou prezentován náš vzdělávací systém, rovněž francouzská strana představila systém vzdělávání ve Francii. Po této oficiální části byly na programu exkurze do jednotlivých škol. Členové české výpravy tak měli možnost seznámit se se specifiky tamějšího středního školství. Jejich otázky směřovaly jak ke způsobu a stylu vedení školy, tak také k organizaci výuky. Došlo rovněž na výměnu kontaktů mezi vedením českých a francouzských škol za účelem navázání další spolupráce.
 
Mezi navštívenými středními školami byly mimo jiné Střední škola průmyslová Nancy, Střední škola hotelová a Gymnázium Nancy, Střední škola zemědělská Nancy a Střední škola sklářská Vannes-le-Châtel.
 
Ředitelky a ředitelé středních škol Zlínského kraje hodnotili tuto studijní cestu velmi pozitivně. „Vysoce hodnotím možnost navštívit střední odborné školy ve státech EU, každá tato cesta mi umožňuje porovnávat vzdělávací systémy jednotlivých zemí, konfrontuji si vlastní poznatky, mohu si vyhodnotit, co je lepší, jiné, horší ve srovnání se soustavou vzdělávání v ČR. Nacházím inspirace k vlastním inovacím, změnám v managementu školy, hledám cesty k vícezdrojovému financování školy. Mohu si porovnat způsoby řešení obdobných problémů obdobných typů středních škol. Oceňuji vzájemnou výměnu zkušeností. Každá návštěva mě vybízí k dalším aktivitám“, uvedla Mgr. Dana Budayová, ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí.
 
bez názvu.png 
Francie20037.jpg
Franci20044.jpg
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová