Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jak zatraktivnit přírodovědné a technické obory na středních školách?

Žákyně a žáci sice považují přírodovědné a technické obory za perspektivní, ale zároveň za „nudné, namáhavé a špinavé". Tento jejich postoj přispívá k nedostatku pracovních sil v daných oborech na trhu práce. Co s tím?


Na tuto otázku hledá odpověď Zlínský kraj spolu s několika zahraničními partnery v mezinárodním projektu Erasmus+ The STEM Engagement Europe (The SEE project).

Projekt se zabývá zvyšováním atraktivity přírodovědných a technických oborů ve středním vzdělávání a je zaměřen na vedení středních škol, pedagogy a pedagožky vyučující přírodovědné a technické obory a na zástupce regionálních úřadů v oblasti vzdělávání.

Podle sdělení Evropské komise „Zvyšování kompetencí pro 21. století" existují ve školství tři oblasti, ve kterých bude nevyhnutelné změnit přístup:

1. zaměřit se na předávání kompetencí, které budou žákyně a žáci potřebovat pro život v rychle se měnícím světě,

2. poskytovat vzdělávání nejvyšší možné kvality a to podle pravidel rovného přístupu ke vzdělání,

3. zvýšit kvalitu vyučujících.

Náš projekt cílí na všechny tyto oblasti. Evropa se v současné době potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly v oblasti přírodovědných a technických oborů. V partnerských zemích je situace obdobná – podle průzkumu agentury Czech Invest už nyní více než polovina českých podniků čelí nedostatku kvalifikovaných technických pracovníků. Velká Británie bude v roce 2020 potřebovat 1 250 tis. pracovníků do přírodovědných a technických oborů, aby zajistila svůj ekonomických rozvoj. Další partnerské země vykazují podobný nedostatek kvalifikované pracovní síly. Od samotných žákyň a žáků víme, že přírodovědné a technické obory sice považují za perspektivní, ale zároveň za „nudné, namáhavé a špinavé". Partneři projektu vidí problém v malé informovanosti žákyň a žáků o této oblasti vzdělávání ale také v přístupu vyučujících, kteří často svůj obor neumějí podat atraktivním způsobem. Pro žákyně a žáky vytvoří projekt informační balíček o možnostech a přínosech studia přírodovědných a technických oborů. Pro pedagožky a pedagogy zase možnost poznat systém a styly výuky předmětných oborů v partnerských zemích, vyměnit si informace a zkušenosti tak, aby dokázali svůj obor v očích žákyň a žáků efektivně prezentovat.


Partneři participující na projektu

Zlínský kraj, Česká republika – vedoucí partner

Koning Willem I College, Nizozemsko

Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Turecko

Galway and Roscommon Education and Training Board, Irsko

SES 13-19 Ltd., Velká Británie


Zlínskému kraji v realizaci projektu pomáhají tyto zapojené školy

Střední odborná škola Luhačovice

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem SJZ Valašské Meziříčí

Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Gymnázium Uherské Hradiště

Střední škola přírodovědná a zemědělská Rožnov pod Radhoštěm

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín


V říjnu 2015 hostil Zlínský kraj úvodní projektový meeting všech partnerů. Kromě organizačních záležitostí partneři prezentovali systém podpory a propagace přírodovědných a technických oborů ve svých zemích či regionech. Jejich prezentace najdete ke stažení pod tímto článkem.

 Foto.jpg


Prezentace ke stažení

 STEM in Ireland October 2015.pdf

 STEM in the Czech Rep. October 2015.pdf

 STEM in the UK October 2015.pdf

 STEM in Turkey October 2015.pdf


O dalších aktivitách projektu se budete dozvídat postupně v samostatných zprávách postupně zveřejňovaných na tomto portálu.


Zpráva ze studijní cesty do Velké Británie STEM ve Velké Británii: ambasadoři, LEGO a Star Wars

Zpráva ze studijní cesty do Irska STEM v Irsku: Mladí lidé tvoří budoucnost

Zpráva ze studijní cesty do Turecka STEM v Turecku: podpora nadaných a překonávání zažitých stereotypů


Bližší informace podá Martina Němcová, e-mail: martina.nemcova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 740.


EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová