Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zlínský kraj končí realizaci projektu Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat

Zlínský kraj končí realizaci projektu Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat                                   

 
K 30. 6. 2014 ukončil Zlínský kraj realizaci ročního projektu Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat, jehož hlavním cílem bylo vytvoření a upevnění vzájemné spolupráce mezi Zlínským a Trenčianským samosprávným krajem v oblasti řízení lidských zdrojů a dalšího vzdělávání. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2013, Fondu mikroprojektů.
 
Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí představitelů obou zapojených krajů v oblasti aktivit pro rozvoj lidských zdrojů a podpory vzdělávání dospělých. Účastníci projektu na obou stranách hranice měli možnost poznat a porovnat systémy řízení a rozvoje lidských zdrojů v partnerském kraji a seznámit se se styly organizace a podpory dalšího vzdělávání v rámci společných studijních návštěv a jednání platforem v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Oba kraje se také zapojily do Týdne vzdělávání dospělých 2013, kdy na společném semináři určeném vzdělavatelům dospělých a dalším klíčovým subjektům na poli dalšího vzdělávání byly představeny příklady dobré praxe z oblasti marketingu vzdělávání dospělých.
 
O tom, že se hlavní cíl projektu podařilo naplnit, svědčí zájem cílových skupin o jednotlivé aktivity v oblasti řízení lidských zdrojů a dalšího vzdělávání. Řada účastníků projektu označila získané zkušenosti a poznatky za přínosné pro jejich práci. Účastníci také kladně hodnotili možnost srovnat a vyměnit si zkušenosti se svými kolegy na druhé straně hranice a přenést zajímavé podněty do své praxe.
 
 

 

color.jpg

 

Autor: Petra Pilčíková, Martina Navrátilová
Vložil/a: Martina Němcová