Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat
Zlínský kraj realizuje projekt z Fondu Mikroprojektů OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR. Projekt je zaměřen na oblast řízení lidských zdrojů a podporu dalšího vzdělávání.


Program: OP Přeshraniční spolupráce  SR – ČR 2007 – 2013, Fond mikroprojektů
Období realizace:   1. 7. 2013 – 30. 6. 2014
Celkový rozpočet:  13 458 EUR
Financování:  Evropská unie: 85 %
Zlínský kraj: 15 %
 
Stručný obsah          
Projekt je zaměřen na oblast řízení lidských zdrojů a podporu dalšího vzdělávání. Zapojené regiony navazují na spolupráci z let 2005 – 2007, kdy oblast lidských zdrojů a vzdělávání patřila vždy k důležitým bodům jednání. Projekt si klade za cíl zvýšit kompetence představitelů obou zapojených krajů v oblasti aktivit pro rozvoj lidských zdrojů a podpory vzdělávání dospělých. Účastníci projektu na obou stranách hranice budou mít možnost poznat a porovnat systémy řízení a rozvoje lidských zdrojů v partnerském kraji, seznámit se se styly organizace a podpory dalšího vzdělávání v partnerském kraji a budou společně propagovat další vzdělávání pro dospělé. Oba kraje se také zapojí do Týdne vzdělávání dospělých 2013, kdy na společném semináři určeném vzdělavatelům dospělých a dalším klíčovým hráčům na poli dalšího vzdělávání představí příklady dobré praxe z oblasti dalšího vzdělávání. Poznatky získané během projektu budou šířeny on-line i zástupcům škol poskytujících další vzdělávání, ostatním vzdělávacím institucím i odborné veřejnosti.
 
Všeobecný cíl
Všeobecným cílem projektu je vytvoření a upevnění vzájemné spolupráce mezi partnery v oblasti řízení lidských zdrojů a dalšího vzdělávání.
 
Specifický cíl
  • Poznat a porovnat systémy řízení a rozvoje lidských zdrojů v partnerském kraji
  • Seznámit se se styly organizace a podpory dalšího vzdělávání v partnerském kraji
  • Formou metodického materiálu poskytnout zástupcům škol, jiných vzdělávacích institucí a odborné veřejnosti přehled příkladů dobré praxe v oblasti strategií pro rozvoj lidských zdrojů a dalšího vzdělávání
  • Společně propagovat další vzdělávání pro dospělé
  • Vytyčit plán společných akcí v oblasti rozvoje lidských zdrojů a podpory dalšího vzdělávání
Cílové skupiny          
Zástupci regionálních orgánů – Zlínského a Trenčianského kraje
Zástupci organizací zřízených veřejnou správou (školy a jiné instituce poskytující další vzdělávání)
Zástupci vzdělávacích institucí mimo veřejný sektor
 

Aktivity projektu     

1) Studijní návštěvy
Během projektu se uskuteční dvě studijní návštěvy. Jednu návštěvu zrealizuje Zlínský kraj do Trenčianského kraje, druhou návštěvu zrealizuje Trenčianský kraj do kraje Zlínského. Návštěvy umožní poznání a porovnání sytému podpory dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v partnerském regionu. Výstupy aktivity: Během návštěv bude vytvořena síť kontaktů, která bude pravidelně aktualizována a která umožní navázání nových přeshraničních projektů mezi vzdělávacími institucemi a školami. Účastníci studijních cest zpracují strukturovanou zprávu ze studijní návštěvy, která pak bude sloužit jako podklad pro vytvoření Metodické příručky s přehledem příkladů dobré praxe v oblasti strategií pro rozvoj lidských zdrojů a dalšího vzdělávání na obou stranách hranice. Metodika vyjde v elektronické verzi a bude šířena mezi účastníky projektu i odbornou veřejnost prostřednictvím internetu.
 
2) Společná zasedání Rad pro rozvoj lidských zdrojů
V průběhu projektu se uskuteční dvě společná zasedání Rad pro rozvoj lidských zdrojů. Smyslem společných setkání je výměna informací a zkušeností z předmětné oblasti, sdílení příkladů dobré praxe a zejména užší propojení obou orgánů pro další společné kroky v podpoře dalšího vzdělávání a rozvoje lidského potenciálu na území obou krajů. Výstup aktivity: Společná práce obou Rad vyústí v koncepčním dokumentu na téma budoucích společných akcí v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
 
3) Československý seminář v rámci Týdne vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji 2013
Zlínský kraj se pravidelně od roku 2007 zapojuje do celostátní akce Týdny vzdělávání dospělých. U této příležitosti pořádá tradiční seminář na téma vzdělávání dospělých a zve na něj zástupce vzdělávacích institucí, škol, úřadů práce, hospodářské komory, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a další klíčové hráče na poli dalšího vzdělávání. V tomto projektu se seminář uskuteční s účastí zástupců Trenčianského kraje ať už v roli účastníků či řečníků. Seminář přispěje ke společné propagaci příležitostí dalšího vzdělávání mezi veřejností, upevní spolupráci mezi partnery na obou stranách hranice a posílí tradici společného vzdělávání Čechů a Slováků. Výstup aktivity: Z příspěvků, které zazní na semináři, bude vydán sborník v elektronické podobě. Tento sborník bude k dispozici účastníkům semináře i odborné veřejnosti prostřednictvím běžných komunikačních kanálů jako oficiální weby zapojených krajů, portál školství Zlínského kraje www.zkola.cz a dalších. 
 
4) Šíření a komunikace výstupů projektu
 
5) Řízení a administrace projektu
 
Bližší informace podá Mgr. Petra Pilčíková, manažerka projektu, tel. 577 043 849, e-mail: petra.pilcikova@kr-zlinsky.cz a Bc. Martina Navrátilová, odborná koordinátorka projektu, tel. 577 043 740, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz
 
 
color.jpg

 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová