Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Comenius Regio: Zlínský kraj zahájil dvouletou spolupráci v oblasti školství s Bavorskem
Úvodní konferencí dne 18. 10. 2011 odstartoval mezinárodní projekt, ve kterém budou zástupci Zlínského kraje spolupracovat s partnery z bavorského Úřadu zmocněnce ministerstva školství pro střední školy na hledání optimálního systému řízení kvality ve školství.
 
V úvodu konference seznámil všechny přítomné s problematikou kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji Mgr. Josef Slovák, krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu. Dr. Friedrich Heyder, ministerský zmocněnec pro střední odborné školství ve východním Bavorsku poté seznámil přítomné se zásadními východisky společného projektu.
 
Spolupráce mezi oběma úřady probíhá v rámci projektu Partnerství Comenius Regio. Comenius Regio je aktivita Programu celoživotního učení, která finančně podporuje bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školství, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na tématech společného zájmu. Projekt Zlínského kraje je zaměřen na zvyšování kompetencí vedení škol a zástupců Zlínského kraje v oblasti řízení kvality ve vzdělávání. Během následujících dvou let se uskuteční společné školení na téma kvalita ve školství, několik odborných seminářů a také vzájemné pracovní výměny vedení škol.
 
Místními partnery Zlínského kraje v tomto projektu jsou Česká školní inspekce - krajský inspektorát ve Zlíně, Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť a Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí.
 
Projekt má přinést odpovědi na otázky týkající se řízení kvality ve vzdělávání. Hlavním výstupem bude Studie, která nabídne přehled osvědčených metod a postupů, příklady dobré praxe a informace o řízení kvality ve školách.
 
031.jpg

 
Bližší informace podá: Martina Navrátilová, Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK, e-mail: martina.navratilova@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 740
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová