Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Sportovec Zlínského kraje 2017
Zlínský kraj vyhlásil Výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2017.


Kdo může podat návrh?

Fyzická či právnická osoba, která zašle Nominační formulář na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nebo osobně dodá na Odbor školství, mládeže a sportu (budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do 28. 2. 2018.
Přílohou vyplněného standardizovaného nominačního formuláře je/jsou fotografie doručené na CD/DVD nebo zaslané na níže uvedené kontaktní emailové adresy.
Spolu s vyplněným nominačním formulářem je navrhovatel povinen zaslat souhlas navrhovaného kandidáta se zpracováním osobních údajů udělený v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 7).

Kdo může být navržen?

Do hodnocení budou zařazeni sportovci s platným registračním průkazem umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále reprezentanti ČR s trvalým pobytem ve Zlínském kraji a trenéři s působností na území Zlínského kraje. Předpokladem pro zařazení navržených do seznamu kandidátů k ocenění je splnění Kritérií pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za rok 2017 (příloha č. 8).


Vyhlašované kategorie

  • nejúspěšnější sportovec jednotlivec (příloha č. 1)
  • nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 18 let (příloha č. 2)
  • nejúspěšnější handicapovaný sportovec (příloha č. 3)
  • nejúspěšnější sportovní kolektiv (příloha č. 4)
  • nejúspěšnější trenér (příloha č. 5)
  • Cena fair play (příloha č. 6)
Bližší informace obsahuje Výzva k předkládání nominací a nominační formuláře.
Termín pro předložení nominací: 28. 2. 2018
 
Kontaktní osoby:
Ing. Tomáš Duda (tel. 577 043 748, email tomas.duda@kr-zlinsky.cz)
Mgr. Jana Abrahámková  (tel. 577 043 739, email jana.abrahamkova@kr-zlinsky.cz)


Autor: Tomáš Duda
Vložil/a: SP Install