Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Státní podpora sportu má svou koncepci
​Koncepce si klade za cíl postupně zlepšit současný neutěšený stav financování sportu v ČR. Úplné znění Koncepce naleznete v článku.
 
Dokument byl připravován od roku 2009. Na přípravě se v koordinaci MŠMT podílel široký tým odborníků, zástupci všech občanských sdružení v oblasti sportu včele s ČSTV a ČOV, ale také akademičtí experti a odborná veřejnost.
 
Jednotlivé části materiálu, analytické i koncepční, připravovaly tematické pracovní skupiny. Poprvé byla koncepce prezentována Ministerstvem školství již 17. 9. 2009. Následně byla diskutována na konferenci Sport a stát v květnu 2010. Od té doby absolvovala mezirezortní připomínkový proces a doznala pouze minimálních úprav.
 
Koncepce si klade za cíl postupně zlepšit současný neutěšený stav financování sportu v ČR. Mezi navrhovanými způsoby řešení se objevuje mimo jiné novela zákona o podpoře sportu, financování sportu prostřednictvím samostatné rozpočtové kapitoly, zefektivnění odvodů výtěžků od loterijních společností, změna daňové legislativy ve prospěch dárců a sponzorů ve sportu, konkrétní podpora pro práci dobrovolníků ve sportu a řada dalších opatření.

 

Materiál dále stanovuje priority státní podpory sportu především v oblastech sportovní reprezentace České republiky, přípravy sportovních talentů, sportu pro všechny a sportu zdravotně handicapovaných. Součástí koncepce je systém podpory údržby a provozu sportovních zařízení, ale i oblast investic při financování programu reprodukce majetku. V oblasti péče o talentovanou mládež, i v některých dalších oblastech, se již od r. 2011 podle záměrů nové koncepce postupuje. Významným prvkem je i zpřesnění hodnotících a kontrolních mechanismů v souvislosti s poskytováním a efektivním využíváním státních prostředků.
 
Úplné znění Koncepce a přílohy naleznete níže.
 
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz a Český svaz tělesné výchovy, www.cstv.cz
 
 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová