Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zvýšení platů pedagogických i nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

​Zlínský kraj obdržel účelovou dotaci ze státního rozpočtu v rámci rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, č.j.: MSMT-28805/2017-1. Dotace bude přidělena všem právnickým osobám v kraji vykonávajícím činnost škol nebo školských zařízení, které jsou zřízeny územním samosprávným celkem na platy pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, kteří jsou odměňováni formou platu podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a na související zákonné odvody a tvorbu FKSP.

Při přidělení dotace se bude vycházet z výkazu P 1c-01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017, a to části IVa. Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů, a části IV. Nepedagogičtí zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů. Výše  dotace bude odpovídat 98,7 % dvojnásobku rozdílů platových tarifů před a po navýšení od 1. 11. 2017.

Dotace bude poskytnuta se splatností 5. 12. 2017.

Oznámení o poskytnutí dotace obecné naleznete ve druhé příloze, s doplněnými údaji na konkrétní organizace obdržíte během prosince.

Do závazných ukazatelů bude dotace zahrnuta v prosincové úpravě.

Výše dotace podle jednotlivých právnických osob i závazných ukazatelů je uvedena v první příloze.

UZ 33052-17.xlsx

Oznámení ZvýšPlatů17.docx

 

Autor:  
Vložil/a: Ludmila Heřmanská